Patronat PTR
 /  Patronat PTR

Patronat PTR

1. PTR obejmuje patronatem wydarzenia naukowe i popularnonaukowe, których celem jest doskonalenie znajomości oraz umiejętności posługiwania się retoryką, w szczególności praktyczną, a także upowszechnianie prac badawczych i dokonań naukowych w tym zakresie.

2. Ubiegający się o patronat PTR proszeni są o przesłanie na adres: retoryka.ptr@gmail.com następujących informacji:

– data i miejsce oraz charakter przedsięwzięcia,
– przewidywany program lub przebieg,
– deklarację, czy organizator przewiduje czynny udział członków PTR/przedstawicieli Zarządu PTR; jeśli tak, to w jakim charakterze,
– inne propozycje wsparcia w ramach patronatu,
– dane kontaktowe organizatora.

3. W ramach patronatu PTR użycza swój logotyp oraz tytuł patrona, a także udostępnia informację o wydarzeniu za pomocą używanych kanałów komunikacji (newsletter, strona www).

4. Szczegóły patronatu i wzajemnych świadczeń organizator ustala drogą mailową z przedstawicielami zarządu PTR.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter