Retoryka w szkole podstawowej – argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki
 /  Relacje z warsztatów / Retoryka w szkole podstawowej – argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki

Retoryka w szkole podstawowej – argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki

25 maja 2018 odbyło się spotkanie pt. Retoryka w szkole podstawowej – argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki – warsztaty dla studentów polonistyki i nauczycieli szkół podstawowych przygotowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów i Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej na UW oraz Szkołę Nauk Społecznych IFiS PAN.

Warsztaty były prowadzone wspólnie przez polonistów i matematyków. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej, którzy zostali postawieni wobec tak samo brzmiących zadań. Uczniowie pracowali w podgrupach rówieśniczych, ale po każdym etapie warsztatów osoby prowadzące animowały wymianę zdań i doświadczeń w rozwiązywaniu konkretnego problemu i sposobie uzasadniania drogi rozumowania.

Zadania dla uczniów były odpowiednio przygotowane, a ich celem było pokazanie, że argumentacja jest czymś naturalnym dla dziecka i dokonuje się na różnych poziomach w zależności od wieku, a także, że prowadzi do rozwijania umiejętności rozumowania matematycznego, jak również umiejętności interpretacji tekstu kultury.

Celem warsztatów było również pokazanie, że pewne elementy są wspólne zarówno dla rozumowania matematycznego, jak i rozumowania rozwijanego w interpretacji tekstu na języku polskim. W warsztatach wszyscy uczestniczyli razem, zaczynali matematycy, kontynuowali poloniści.

Zespół przygotowujący i prowadzący zajęcia:

Mgr Kinga Białek – Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. prof. UJ Krzysztof Biedrzycki – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. IFiS PAN Michał Federowicz – Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

Mgr Marcin Karpiński – Pracownia Matematyki w Stowarzyszeniu ROZWIŃ SIĘ; Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr Magdalena Swat – Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr Małgorzata Zambrowska – Pracownia Matematyki w Stowarzyszeniu ROZWIŃ SIĘ; Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zamysł wspólnych warsztatów dla różnych dziedzin w znacznej mierze czerpie z dorobku badawczego projektu „Entuzjaści Edukacji” zrealizowanego w latach 2009-2015 w Instytucie Badań Edukacyjnych, w tym Pracowni Języka Polskiego i Pracowni Matematyki działających wówczas w IBE, które współtworzyli pomysłodawcy warsztatów.

Warsztaty finansowane były z Uniwersyteckiego Programu Indywidualizacji Kształcenia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content