cele
 /  cele

Badania naukowe

Członkowie PTR prowadzą badania na temat komunikacji perswazyjnej, realizują granty, są autorami licznych książek i artykułów

Zobacz

Integrowanie środowiska

Badacze retoryki pracują w różnych dyscyplinach naukowych na wielu uczelniach w całej Polsce, cykliczne spotkania organizowane przez PTR są okazją do wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń

Zobacz

Upowszechnianie nauki

Członkowie PTR organizują i uczestniczą w wielu konferencjach i spotkaniach naukowych, takich jak Festiwal nauki, zabierają głos w mediach, publikują wyniki swoich badań

Zobacz

Popularyzowanie retoryki

PTR organizuje i patronuje spotkaniom dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności skutecznej perswazji. Członkowie PTR prowadzą kursy i szkolenia z wystąpień publicznych.

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter