cele
 /  cele

Badania naukowe

Członkowie PTR prowadzą badania na temat komunikacji perswazyjnej, realizują granty, są autorami licznych książek i artykułów

Zobacz

Integrowanie środowiska

Badacze retoryki pracują w różnych dyscyplinach naukowych na wielu uczelniach w całej Polsce, cykliczne spotkania organizowane przez PTR są okazją do wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń

Zobacz

Upowszechnianie nauki

Członkowie PTR organizują i uczestniczą w wielu konferencjach i spotkaniach naukowych, takich jak Festiwal nauki, zabierają głos w mediach, publikują wyniki swoich badań

Zobacz

Popularyzowanie retoryki

PTR organizuje i patronuje spotkaniom dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności skutecznej perswazji. Członkowie PTR prowadzą kursy i szkolenia z wystąpień publicznych.

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content