o-ptr-2

Res Rhetorica

Międzynarodowe, recenzowane czasopismo, kwartalnik wydawany w wolnym dostępie

Zobacz

Rhetoricum

Seria monografii dotyczących wybranych aspektów komunikacji perswazyjnej

Zobacz

Klub debat

Cykl spotkań szkoleniowych dla członków PTR, rozwijających umiejętności argumentacji i dyskusji

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter