o-ptr

Statut

Polskie Towarzystwo Retoryczne jest stowarzyszeniem, nr KRS 0000230154

Zobacz

Członkostwo

PTR jest towarzystwem naukowym, członkiem może zostać każda osoba zainteresowana retoryką i akceptująca cele towarzystwa

Zobacz

Konferencje

Od kilkunastu lat, tradycyjnie w listopadzie odbywa się konferencja PTR gromadząca badaczy różnych dyscyplin, których łączy zainteresowanie retoryką

Zobacz

Warsztaty

Warsztaty to spotkania adresowane do różnych grup zawodowych (np. dziennikarzy, nauczycieli, prawników), celem jest rozwijanie kompetencji retorycznych uczestników

Zobacz

Seminaria retoryczne

Cykliczne spotkania badaczy poświęcone dyskusji nad wybranym zagadnieniem związanym z teorią i metodologią retoryczną

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content