Rozwijanie kultury retorycznej
 /  Rozwijanie kultury retorycznej

Rozwijanie kultury retorycznej

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter