XVIII konferencja PTR: Retoryka i medycyna (zapowiedź)
 /  Aktualności / Polecane konferencje / Zapowiedzi konferencji / XVIII konferencja PTR: Retoryka i medycyna (zapowiedź)
XVIII konferencja PTR: Retoryka i medycyna (zapowiedź)

XVIII konferencja PTR: Retoryka i medycyna (zapowiedź)

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) zapraszają na XVIII Konferencję PTR zatytułowaną Retoryka i medycyna, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 roku (poniedziałek – wtorek) w Warszawie.

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR – prosimy uwypuklić koncepcje i ujęcia retoryczne:

 • Zagadnienia filologiczne: podobieństwa między retoryką a medycyną (np. w Gorgiaszu Platona)
 • Retoryka i medycyna: ujęcie diachroniczne
 • Retoryka w medycynie jako nauce
 • Retoryka w przedstawianiu roli i zadań lekarza (wiarygodność, autorytet)
 • Retoryka w komunikacji między lekarzem a pacjentem
 • Retoryka w promocji leków
 • Retoryka w promocji medycyny alternatywnej
 • Retoryka w pseudomedycynie (cudowne kuracje i leki na wszystko)
 • Retoryka w krytyce medycyny i w obronie medycyny (np. strategie perswazyjne, stosowane przez ruchy antyszczepionkowe oraz przez lekarzy)
 • Retoryka w kształceniu studentów medycyny
 • Retoryka w popularyzacji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz przeżywania choroby (blogi, porady, poradniki, programy telewizyjne, media społecznościowe)
 • Retoryka w opisywaniu doświadczenia choroby i zdrowienia przez pacjentów
 • Retoryka wizualna a przekazywanie wiedzy medycznej
 • Retoryka i medycyna w piśmiennictwie dawnym
 • Retoryka i medycyna w literaturze pięknej

Informacje organizacyjne

Komitet naukowy konferencji:

Dr hab. Maria Załęska, UW

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, UW

Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW

Dr Ewa Modrzejewska, UW

Dr Anna Bendrat, UMCS

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN

Dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. IBL PAN (sekretarz konferencji)

Miejsce obrad: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, s. 144.

 Kontakt:

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Ważne daty:

1.10.2019 – przyjmowanie zgłoszeń

7.10.2019 – decyzja o przyjęciu zgłoszenia

23.10.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej (opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy na kawę oraz częściowe dofinansowanie publikacji)

Opłata konferencyjna:

200 zł – członkowie PTR z opłaconymi do końca marca 2019 składkami członkowskimi

350 zł –  pozostałe osoby

15.02.2019 – przesłanie tekstu do publikacji. Publikacja: tom monograficzny pod redakcją naukową J. Partyki w serii wydawniczej Pro Rhetorica

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com