Aktualności
 /  Aktualności
Zaproszenie na II seminarium online dot. prac dyplomowych

Zaproszenie na II seminarium online dot. prac dyplomowych

AktualnościWarsztaty

Zapraszamy na kolejne seminarium PTR. Tematem spotkania będzie retoryka w badaniach mediów w kontekście przygotowywania prac dyplomowych. Temat ten przedstawi prof. Barbara Sobczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania metodologicznego studentów do podejmowania zagadnień medialnych. Po prezentacji Prelegentki (30-40 minut) będzie czas na wymianę doświadczeń i dyskusję. Spotkanie jest adresowane do promotorów prac

Zobacz
Ogłaszamy V Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Ogłaszamy V Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Aktualności

Zgodnie z wrześniową tradycją zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w V edycji Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryczne.   Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych oraz promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne. To również doskonały sposób integracji środowiska akademickiego zajmującego się retoryką.

Zobacz
„Res Rhetorica” znów doceniona!

„Res Rhetorica” znów doceniona!

Według najnowszego ministerialnego wykazu czasopism punktowanych „Res Rhetorica” ze 140 pkt. jest jednym z najwyżej punktowanych polskich czasopism z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Wśród przypisanych dyscyplin znalazła się również nowo wyodrębniona w dziedzinie nauk humanistycznych – polonistyka.

Zobacz
Silna reprezentacja PTR na RiS 8 w Tybindze

Silna reprezentacja PTR na RiS 8 w Tybindze

Aktualności

W dniach 1-3.06.2023 odbyła się kolejna konferencja z cyklu “Rhetoric in Society”, organizowana przez Rhetoric Society of Europe. Tegoroczna edycja była zatytułowana ‘Rhetoric as Strategic Thinking”. Na Eberhard Karls University w Tybindze zgromadzili się badacze retoryki z różnych krajów europejskich oraz z USA. W konferencji wzięło udział z referatami kilkoro członków PTR (program konferencji). Miło

Zobacz
IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam podać do wiadomości wyniki IV Konkursu PTR na najlepsze prace dyplomowe wykorzystujące narzędzia retoryki. Po indywidualnej ocenie każdej z anonimowych prac, a następnie wspólnej dyskusji Jury zdecydowało przyznać: nagrodę w kategorii prac magisterskich, którą otrzymała Monika Miłosz za pracę pod tytułem Serce i mózg w jednym grają rytmie. Kampanie zdrowotne dotyczące profilaktyki przeciwudarowej

Zobacz
Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

AktualnościKonkurs PTR

Do czwartej edycji konkursu napłynęło 6 zgłoszeń: 5 w kategorii prac licencjackich oraz 1 w kategorii prac magisterskich. Wszystkie rozprawy zostały napisane w języku polskim i zostały obronione na Uniwersytecie Warszawskim. Jury reprezentowane było przez: dr hab. Pawła Gondka, prof. KUL (KUL Lublin) dr hab. Agnieszkę Kampkę (SGGW Warszawa, reprezentująca zarząd PTR) dr hab. Magdalenę

Zobacz
Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

AktualnościWarsztaty

Zapraszamy na seminarium poświęcone przygotowaniu prac dyplomowych z retoryki. Spotkanie jest adresowane do promotorów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), którzy prowadzą seminaria naukowe przygotowujące studentów do prowadzenia badań retorycznych. Celem zaś jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu prac wykorzystujących aparat retoryczny. Termin: 25.05.2023 (czwartek) Godz.: 18.00 Platforma: Google Meets Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/fB9Fu4oypz1Ly73j8 W trakcie spotkania ogłoszone zostaną wyniki IV Konkursu Polskiego

Zobacz
Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Aktualności

Jak co roku Członkowie PTR spotkali się na Walnym Zebraniu, tym razem na koniec marca, by podsumować działania towarzystwa i wybrać jego zarząd na kolejną trzyletnią kadencję (na lata 2023-2026). Zarząd oraz Komisja Rewizyjna PTR pozostały w niezmienionym składzie.   Zarząd PTR podjął decyzję o podjęciu prac nad uaktualnieniem statutu PTR i doprecyzowaniem niektórych zapisów,

Zobacz
RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

Aktualności

Miło nam poinformować o wynikach zakończonego projektu międzynarodowego Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE), który był realizowany w latach 2020-2022 przez Pracownię Retoryki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Retoryki i Komunikacji w Sofii i Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu. PTR patronował wydarzeniom i inicjatywom: Efektem współpracy są trzy książki zbiorowe: Methods of

Zobacz
Kolejna konferencja z cyklu „Media in America, America in Media”: Mind, Body and Earth

Kolejna konferencja z cyklu „Media in America, America in Media”: Mind, Body and Earth

AktualnościPatronaty PTR

W imieniu organizatorek zapraszamy na czwartą edycję międzynarodowej konferencji z cyklu Media in America, America in Media pt. Mind, Body and Earth organizowanej przez Katedrę Anglistyki i Amerykanistyki oraz Katedrę Komunikacji Medialnej UMCS pod patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Konferencja w formacie online odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku na platformie Teams. W nawiązaniu

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter