Aktualności
 /  Aktualności
IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam podać do wiadomości wyniki IV Konkursu PTR na najlepsze prace dyplomowe wykorzystujące narzędzia retoryki. Po indywidualnej ocenie każdej z anonimowych prac, a następnie wspólnej dyskusji Jury zdecydowało przyznać: nagrodę w kategorii prac magisterskich, którą otrzymała Monika Miłosz za pracę pod tytułem Serce i mózg w jednym grają rytmie. Kampanie zdrowotne dotyczące profilaktyki przeciwudarowej

Zobacz
Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

AktualnościKonkurs PTR

Do czwartej edycji konkursu napłynęło 6 zgłoszeń: 5 w kategorii prac licencjackich oraz 1 w kategorii prac magisterskich. Wszystkie rozprawy zostały napisane w języku polskim i zostały obronione na Uniwersytecie Warszawskim. Jury reprezentowane było przez: dr hab. Pawła Gondka, prof. KUL (KUL Lublin) dr hab. Agnieszkę Kampkę (SGGW Warszawa, reprezentująca zarząd PTR) dr hab. Magdalenę

Zobacz
Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

AktualnościWarsztaty

Zapraszamy na seminarium poświęcone przygotowaniu prac dyplomowych z retoryki. Spotkanie jest adresowane do promotorów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), którzy prowadzą seminaria naukowe przygotowujące studentów do prowadzenia badań retorycznych. Celem zaś jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu prac wykorzystujących aparat retoryczny. Termin: 25.05.2023 (czwartek) Godz.: 18.00 Platforma: Google Meets Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/fB9Fu4oypz1Ly73j8 W trakcie spotkania ogłoszone zostaną wyniki IV Konkursu Polskiego

Zobacz
Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Aktualności

Jak co roku Członkowie PTR spotkali się na Walnym Zebraniu, tym razem na koniec marca, by podsumować działania towarzystwa i wybrać jego zarząd na kolejną trzyletnią kadencję (na lata 2023-2026). Zarząd oraz Komisja Rewizyjna PTR pozostały w niezmienionym składzie.   Zarząd PTR podjął decyzję o podjęciu prac nad uaktualnieniem statutu PTR i doprecyzowaniem niektórych zapisów,

Zobacz
RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

Aktualności

Miło nam poinformować o wynikach zakończonego projektu międzynarodowego Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE), który był realizowany w latach 2020-2022 przez Pracownię Retoryki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Retoryki i Komunikacji w Sofii i Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu. PTR patronował wydarzeniom i inicjatywom: Efektem współpracy są trzy książki zbiorowe: Methods of

Zobacz
Kolejna konferencja z cyklu „Media in America, America in Media”: Mind, Body and Earth

Kolejna konferencja z cyklu „Media in America, America in Media”: Mind, Body and Earth

AktualnościPatronaty PTR

W imieniu organizatorek zapraszamy na czwartą edycję międzynarodowej konferencji z cyklu Media in America, America in Media pt. Mind, Body and Earth organizowanej przez Katedrę Anglistyki i Amerykanistyki oraz Katedrę Komunikacji Medialnej UMCS pod patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Konferencja w formacie online odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku na platformie Teams. W nawiązaniu

Zobacz
Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

AktualnościKonkurs PTR

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia na konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. W tym roku wiodącym ośrodkiem, w którego przyszły zgłoszenia, jest Uniwersytet Warszawski. Zatem rozpoczynamy ocenę w systemie ślepej recenzji. Powołana komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: temat: oryginalność tematu w kontekście retoryki; kompozycja pracy: proporcja między częścią poświęconą prezentacji dotychczasowych teorii a

Zobacz
Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam ogłosić IV edycję Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą jako główną metodę narzędzia retoryczne. Jego celem jest m.in. popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych, popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej, promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne, a także integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką. Na konkurs zgłoszenie może

Zobacz
PTR na PTKS

PTR na PTKS

Aktualności

Tegoroczny Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej był dla wielu badaczy mediów i komunikacji publicznej okazją do zobaczenia się na żywo w gościnnych murach Europejskiego Centrum Solidarności oraz Uniwersytetu Gdańskiego – organizatora konferencji. Wśród kilkudziesięciu paneli odbył się również jeden pod patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. Retoryka w mediach cyfrowych Wystąpiły w nim: Maria Załęska | Uniwersytet

Zobacz
[Patronat PTR] zaproszenie na XIII Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców

[Patronat PTR] zaproszenie na XIII Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców

AktualnościPatronaty PTR

Jesień przyniesie kilka interesujących wydarzeń retorycznych. W październiku na Wydziale Polonistyki UW odbędą się wydarzenia naukowe i popularyzatorskie podsumowujące projekt RHEFINE (szczegóły wkrótce), 4-5 listopada PTR  i ArgDiaP organizują konferencję pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja na UMCS w Lublinie, a  17-18 listopada 2022 r. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter