Nr 3-4 (5-6) czerwiec-grudzień
 /  Nr 3-4 (5-6) czerwiec-grudzień

Nr 3-4 (5-6) czerwiec-grudzień

Retoryka i argumentacja / Rhetorica et argumentatio – II

FAR56

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter