Nr 3-4 (5-6) czerwiec-grudzień
 /  Nr 3-4 (5-6) czerwiec-grudzień

Nr 3-4 (5-6) czerwiec-grudzień

Retoryka i argumentacja / Rhetorica et argumentatio – II

FAR56

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter