Nr 1-2 (3-4) styczeń-maj
 /  Nr 1-2 (3-4) styczeń-maj

Nr 1-2 (3-4) styczeń-maj

Retoryka i argumentacja / Rhetorica et argumentatio – I

FAR34

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter