Nr 1-2 (3-4) styczeń-maj
 /  Nr 1-2 (3-4) styczeń-maj

Nr 1-2 (3-4) styczeń-maj

Retoryka i argumentacja / Rhetorica et argumentatio – I

FAR34

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter