Nr 1-2 (16-17) styczeń-czerwiec
 /  Nr 1-2 (16-17) styczeń-czerwiec

Nr 1-2 (16-17) styczeń-czerwiec

Retoryka i jej historia/ Historia rhetoricae

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter