Nr 1-2 (16-17) styczeń-czerwiec
 /  Nr 1-2 (16-17) styczeń-czerwiec

Nr 1-2 (16-17) styczeń-czerwiec

Retoryka i jej historia/ Historia rhetoricae

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com