Nr 3-4 (14-15) lipiec-grudzień
 /  Nr 3-4 (14-15) lipiec-grudzień

Nr 3-4 (14-15) lipiec-grudzień

Retoryka i historia / Rhetorica et historia

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter