Nr 1-2 (8-9) styczeń-lipiec
 /  Nr 1-2 (8-9) styczeń-lipiec

Nr 1-2 (8-9) styczeń-lipiec

Retoryka i religia / Rhetorica et religio

FAR89

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter