Nr 1-2 (8-9) styczeń-lipiec
 /  Nr 1-2 (8-9) styczeń-lipiec

Nr 1-2 (8-9) styczeń-lipiec

Retoryka i religia / Rhetorica et religio

FAR89

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter