Nr 3-4 (10-11) sierpień-grudzień
 /  Nr 3-4 (10-11) sierpień-grudzień

Nr 3-4 (10-11) sierpień-grudzień

Retoryka i nauka/ Rhetorica et scientia

FAR1011

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter