Nr 3-4 (10-11) sierpień-grudzień
 /  Nr 3-4 (10-11) sierpień-grudzień

Nr 3-4 (10-11) sierpień-grudzień

Retoryka i nauka/ Rhetorica et scientia

FAR1011

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter