Nr 3-4 (22-23) lipiec-grudzień
 /  Nr 3-4 (22-23) lipiec-grudzień

Nr 3-4 (22-23) lipiec-grudzień

Retoryka i krytyka retoryczna / Rhetorica et critica

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter