Nr 1 (24) styczeń-marzec
 /  Nr 1 (24) styczeń-marzec

Nr 1 (24) styczeń-marzec

Retoryka i sztuka / Rhetoric and Art

Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

 1. Editorial
 2. Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania
  Agnieszka Kampka
 3. Na progu nowoczesności. Renesansowa sztuka mnemotechniczna
  na przykładzie „Dialogu o pamięci” Lodovica Dolce

  Joanna Pietrzak-Thébault
 4. Od retoryki do estetyki. Aesthetica Alexandra Gottlieba Baumgartena
  Piotr Kozak
 5. Fotograficzne kłamstwo, czyli o perswazji w fotografii
  Małgorzata Jakóbczyk
 6. Argumentative mechanisms in advertising
  Annalisa Cattani

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter