Nr 1 (1) lipiec-sierpień-wrzesień
 /  Nr 1 (1) lipiec-sierpień-wrzesień

Nr 1 (1) lipiec-sierpień-wrzesień

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter