Nr 1 (1) lipiec-sierpień-wrzesień
 /  Nr 1 (1) lipiec-sierpień-wrzesień

Nr 1 (1) lipiec-sierpień-wrzesień

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter