Nr 2 (2) październik-listopad-grudzień
 /  Nr 2 (2) październik-listopad-grudzień

Nr 2 (2) październik-listopad-grudzień

Retoryka w badaniach literatury / Rhetorica et res litteraria

FAR2

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter