Nr 2 (2) październik-listopad-grudzień
 /  Nr 2 (2) październik-listopad-grudzień

Nr 2 (2) październik-listopad-grudzień

Retoryka w badaniach literatury / Rhetorica et res litteraria

FAR2

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter