Retoryka i normy komunikacji
 /  Retoryka i normy komunikacji
Retoryka i normy komunikacji
  • Rozpoczęcie09:00 AM - paź 16 2014
  • Zakończenie04:00 PM - paź 17 2014

Na XIII konferencji Polskiego Towarzystwa Retoryczna, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 24 referaty przedstawione zostały przez badaczy z 17 ośrodków akademickich i instytucji naukowych. Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, otwierając konferencję, ogłosił powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Retoryką Stosowaną – wspólnej inicjatywy IBL PAN oraz PTR. Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania inauguracyjnego numeru czasopisma PTR – Res Rhetorica.

Gościem specjalnym konferencji była Alejandra Vitale, reprezentująca Argentyńskie Towarzystwo Retoryczne, która po krótkim wprowadzeniu na temat tradycji i stanu obecnego badań nad retoryką w Argentynie, przedstawiła wyniki swoich analiz dotyczących dokumentów wytwarzanych przez służby bezpieczeństwa w różnych ustrojach politycznych. Dowodziła, że normy gatunkowe raportów tajnych agentów są trwalsze niż jakiekolwiek zmiany ustrojowe.

Jak co roku referaty prezentowane na konferencji stworzyły niezwykle ciekawą panoramę badań i refleksji retorycznej. Przedmiotem dyskusji stały się m. in. retoryka mediów i obowiązujące w niej normy, zasady przestrzegana i łamane w komunikacji marketingowej, zmieniające się normy w zmediatyzowanym dyskursie politycznym. Wystąpienia dotyczyły materiałów źródłowych z różnych epok (od listów św. Augustyna, przez staropolskie herbarze i prasę sprzed II wojny światowej, po memy internetowe i tweety), łączyła je jednak wspólna refleksja nad sposobami rozumienia i wykorzystywania retoryki mogącej być źródłem norm służących skutecznej komunikacji.

Zobacz program konferencji


Na XIII konferencji Polskiego Towarzystwa Retoryczna, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 24 referaty przedstawione zostały przez badaczy z 17 ośrodków akademickich i instytucji naukowych. Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, otwierając konferencję, ogłosił powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Retoryką Stosowaną – wspólnej inicjatywy IBL PAN oraz PTR. Konferencja stała się także okazją

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content