Retoryka wizerunku medialnego
 /  Retoryka wizerunku medialnego
Retoryka wizerunku medialnego
  • Rozpoczęcie09:00 AM - lis 05 2015
  • Zakończenie04:00 PM - lis 06 2015

XIV Konferencja PTR zorganizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW odbyła się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W RES RHETORICA

Współcześnie jednym z kluczowych elementów debaty publicznej są medialne wizerunki jej uczestników. Ponieważ media masowe są dziś główną przestrzenią, w której toczy się debata, stąd cenna stała się umiejętność posługiwania się językiem mediów (w wymiarze technologicznym, werbalnym i wizualnym) oraz tworzenia przekonującego wizerunku swojej osoby, firmy, partii czy idei.

Wizerunek medialny to zespół cech i zachowań, które budują obraz danej osoby, instytucji czy sprawy w umysłach odbiorców mediów. Zagadnienie to rozpatrywane jest najczęściej przez pryzmat marketingu czy komunikowania politycznego. Perswazyjność wizerunków medialnych czyni z nich jednak także przedmiot analizy retorycznej.

Dlatego w czasie konferencji podjęte zostały następujące zagadnienia:

– retoryczne narzędzia budowania wizerunku medialnego – rozważania teoretyczne i analiza wybranych przykładów

– rola logos, ethos i pathos w wizerunku medialnym

– zróożnicowanie retoryczne wizerunków medialnych – w zależności od podmiotu (np. politycy, celebryci, naukowcy, przedsiębiorcy) i medium (telewizja, Internet)

– retoryczne strategie budowania i niszczenia wizerunku medialnego

– rola wizerunków medialnych w debacie publicznej

– zastosowanie koncepcji retorycznych w analizie wizerunków medialnych (np. podejście neoarystotelesowskie, koncepcja utożsamienia czy pentada dramaturgiczna Burke’a, narracyjność Fishera)

– wykorzystanie figur retorycznych w wizerunkach medialnych (np. metafory, porównania, ironia)


XIV Konferencja PTR zorganizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW odbyła się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Warszawie. PROGRAM KONFERENCJI KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W RES RHETORICA Współcześnie jednym z kluczowych elementów debaty publicznej są medialne wizerunki jej uczestników. Ponieważ media masowe są dziś główną przestrzenią, w której toczy się debata, stąd cenna

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content