XIX Konferencja PTR: Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu (online)

XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu

Uniwersytet Warszawski (online)

25-26.11.2021 r.

 

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Katedrą Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XIX konferencję PTR zatytułowaną Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu.

Ostatnie doświadczenie kryzysu to przede wszystkim pandemia Covid-19, która stała się początkiem różnych innych kryzysów: politycznych, społecznych, indywidualnych. Złożone relacje między racjonalnością i irracjonalnością, rozumem i emocjami występowały i występują w rozmaitych sytuacjach życiowych, powodujących niepewność, zagrożenie, zwiększanie ryzyka: w innych historycznie zaświadczonych pandemiach (np. czarna śmierć, Wielki Kryzys), w dyskursach na temat kryzysów w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym. Zapraszamy zatem do wspólnej refleksji retorycznej nad racjami i emocjami, które pojawiają się w sytuacjach kryzysowych jako reakcja na zagrożenie oraz jako środek zaradczy w celu przezwyciężenia trudności.

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w analizie których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR – prosimy uwypuklić teorie, koncepcje i metody retoryczne:

 • Jakie retoryczne wybory i sposoby narracji sprawiają, że jakaś trudna sytuacja jest opisywana jako ‘kryzys’?
  Jakie są retoryczne sposoby wpływania na percepcję kryzysu (np. przemilczanie, ograniczanie informacji, nadmiar informacji, infodemia, ramowanie, narzucanie narracji, działania PR)?
 • Jakie są sposoby realizowania relacji ethos – logos – pathos w sytuacji kryzysu? Czy emocje to zawsze irracjonalność? Czy można racjonalnie kierować emocjami w sytuacji niepewności?
 • Jakie postawy oraz emocje indywidualne i kolektywne pojawiają się w trakcie kryzysu (np. przygnębienie, obojętność, strach, gniew, mobilizacja)? Jaki jest ich potencjał retoryczny?
 • W jaki sposób te emocje są wykorzystywane w działaniach perswazyjnych (np. poprzez manipulację, antagonizację, mobilizowanie do działania, demobilizację)? Kto i w jakim celu instrumentalizuje emocje?
 • Jakie argumenty w przestrzeni publicznej są formułowane w obronie racjonalności postępowania w sytuacji kryzysu?
 • Jakie są retoryczne sposoby racjonalnych prób radzenia sobie z kryzysem (np. rola wypowiedzi specjalistów; kampanie społeczne na rzecz rozwiązań postulowanych przez ekspertów; polemika publiczna zwolenników i przeciwników proponowanych przez władze rozwiązań)?
 • W jaki sposób ludzie reagują na kryzys (np. apatia; niezdecydowanie; bierny opór lub aktywne protesty wobec przekonywania do podjęcia określonych działań; uleganie perswazji osób, które przekonują do łatwych i szybkich rozwiązań; promowanie oddolnych inicjatyw obywatelskich w celu rozwiązania sytuacji kryzysowej)?
 • Jakie środki retoryczne są używane w konstruowaniu obrazów różnych sytuacji kryzysowych w literaturze, w filmach, w satyrze i karykaturze, w pracach naukowych, w reportażach, w mediach społecznościowych itd.?
 • Jakie środki i strategie retoryczne stosowano w opisie różnych sytuacji kryzysowych w tekstach dawnych i współczesnych?
 • Czy istnieją specyficzne wzorce retoryczne w opisywaniu różnych typów kryzysów (np. w polityce, gospodarce, ochronie zdrowia, edukacji i nauce, w kwestiach społecznych, w kwestiach klimatu, w życiu osobistym i zawodowym)?

Informacje organizacyjne

Kalendarium

 • Do 15.10.2021 r.

Zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia + 10 min. dyskusji).

Zgłoszenia zamknięte.

 • Do 22.10.2021 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu referatów

 • Do 29.10.2021 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej (opłata obejmuje częściowe dofinansowanie publikacji)

* Opłaty:

35 zł – członkowie PTR z opłaconymi do końca marca 2021 składkami członkowskimi;
50 zł – pozostałe osoby

 • 10.11.2021

Ogłoszenie programu konferencji

Program konferencji

Publikacja:

Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną zamieszczone w numerze 3/2022 czasopisma „Res Rhetorica” (70 pkt.).


Komitet Naukowy konferencji:

Dr hab. Maria Załęska, UW
Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW
Dr Ewa Modrzejewska, UW
Dr Anna Bendrat, UMCS

Komitet Organizacyjny konferencji:

Dr hab. Maria Załęska, UW (przewodnicząca)
Dr Ewa Modrzejewska, UW (sekretarz)

Formuła obrad: ONLINE

Kontakt:

Abstrakty i kwestie organizacyjne: retoryka.ptr@gmail.com

Data

2021 lis 25 - 26
Expired!
Kategoria

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content