Wspieranie młodych naukowców
 /  Wspieranie młodych naukowców

Wspieranie młodych naukowców

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter