[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”
[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

Narracje medialne są opowieściami, które mają sugerować określony obraz rzeczywistości – zauważają dr hab. Monika Grzelka i dr hab. Agnieszka Kula z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poprzez odpowiednio uformowane konteksty oraz wyselekcjonowane i opracowane informacje wytwarza się więc w nich określo-ne światy, w których dominują te wartości, na których zależy mediom.

Abstrakt

Artykuł przedstawia sposoby konstruowania opowieści o państwie zawarte w magazynach wiadomości telewizji publicznej w czasie pandemii. Sięgnięcie po koncepcję R. Waksmunda o kradzieży baśni pozwala na ujawnienie związków między oboma porządkami wypowiedzi na wielu poziomach: konstrukcji świata przedstawionego, kreacji bohaterów, motywów, ujęć narracyjnych, rozwiązań fabularnych. Odniesienie się do baśni eksponuje także funkcjonalność repetycji – mechanizmu immanentnie wpisanego w ten gatunek, ujawniającego się na wielu poziomach retorycznej organizacji tekstu (na poziomie inwencji, dyspozycji czy elokucji).

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 4 (2022), pt. Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies.

Redaktorki numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska, Agnieszka Kampka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/KELLEPICS)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter