Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica]: “Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej”

[Res Rhetorica]: “Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej”

[Res Rhetorica] Słowo “retoryka” pojawia się kilkukrotnie w podstawie programowej nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. A jak wygląda w praktyce nauczanie retoryki? Z czym mierzą się nauczyciele? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu dr hab. Iwony Pałuckiej-Czerniak w aktualnym numerze “Res Rhetorica”: Abstrakt Wprowadzenie elementów retoryki do systemowego nauczania w szkole podstawowej i

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności (call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności (call for papers)

Retoryka (nie)grzeczności Mimo upływu czasu, recepta na zachowanie się stosownie do sytuacji, będąca podstawą decorum, pozostaje w ścisłym kręgu naszych zainteresowań towarzyskich („Czy znane nam gesty nie zostaną zinterpretowane opacznie przez przedstawicieli innych nacji?”), biznesowych („Jak kulturalnie przywitać delegację z Chin?”) czy rozrywki (kolejne sezony telewizyjnego formatu „Projekt Lady” biją rekordy oglądalności w licznych krajach).

Zobacz
[Res Rhetorica] “Kategoria miejsca w XVIII-wiecznych listach miłosnych”

[Res Rhetorica] “Kategoria miejsca w XVIII-wiecznych listach miłosnych”

[Res Rhetorica] O tym, że Polacy przez wieki celowali w sztuce epistolarnej, raczej naszych Czytelników nie trzeba przekonywać. A jak pisali Radziwiłłowie? “Jam tu dnia wczorajszego (…) stanęła z wielkim umartwieniem, widząc Białą ogołoconą z bytności Pana swego, który że jest jej ozdobą, wszystko się smutno w Twojej odległości widzi, osobliwie mnie, która jak ryba

Zobacz
[Res Rhetorica] “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”

[Res Rhetorica] “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”

[Res Rhetorica] W najnowszym numerze “Res Rhetorica” polecamy lekturę artykułu “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań” mgr Anny Topolskiej. Autorka poddała analizie kontrowersyjne etycznie fotografie z ostatniej publicznej egzekucji. Dość nieoczekiwanie przyczyniły się one do ukształtowania pamięci Poznaniaków o II wojnie światowej. Abstrakt Na przykładzie etycznie kontrowersyjnych fotografii Zbigniewa Zielonackiego z

Zobacz
[Res Rhetorica] “Brand aesthetics in visual communication – a Polish case study of Disney’s anniversary event”

[Res Rhetorica] “Brand aesthetics in visual communication – a Polish case study of Disney’s anniversary event”

Zapraszamy do lektury studium przypadku eventu Disneya jako przykładu udanego wdrożenia estetyki organizacji w sferze publicznej. Tylko w najnowszym numerze “Res Rhetorica“, w artykule dr Alicji Waszkiewicz-Raviv. Abstrakt: W 2018 roku Myszka Miki, kultowy bohater Disneya, obchodziła 90. rocznicę urodzin w Narodowym Archiwum Filmowym – Instytucie Audiowizualnym (FINA) w Warszawie. Dzięki współpracy ze wspomnianą instytucją

Zobacz
[Res Rhetorica] “Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”

[Res Rhetorica] “Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”

W najnowszym numerze “Res Rhetorica” polecamy temat numeru: o kategorii lokalności jako przedmiocie zainteresowania retoryki oraz o metodologiach jej badania pisze dr Agnieszka Szurek . Abstrakt: Choć termin „retoryka lokalności” nie jest powszechnie stosowany w literaturze przedmiotu, to coraz częściej pojawia się on w najnowszych opracowaniach z zakresu szeroko pojmowanej „retoryki specjalnej” – obok takich

Zobacz
[Res Rhetorica] “Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”

[Res Rhetorica] “Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”

Kredyt umarł? Wręcz przeciwnie, wraz z kolegą Długiem mają się świetnie! Analizę emblematycznych przedstawień obu zakolegowanych uosobień przygotowała dr hab. Joanna Partyka. Oczywiście w najnowszym numerze “Res Rhetorica”. Abstrakt W artykule skupiam się na emblematycznych przedstawieniach Długu i Kredytu – dwóch pojęć wzajemnie się warunkujących. Wskazuję środki retoryczne (m.in. elementy niewerbalne sytuacji retorycznej, takie jak

Zobacz
[Res Rhetorica]  „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”

[Res Rhetorica] „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”

RR: polecane artykuły

“Ad crumenam” – typ argumentu, a jednocześnie złożona technika retoryczna. W aktualnym numerze “Res Rhetorica” dr Ewa Rosiak-Zięba pisze o zróżnicowaniu aspektów wiarygodności podmiotów w różnych odmianach tego argumentu. Polecamy! Abstrakt Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów związanych z etosem w argumencie ad crumenam, rozpatrywanym jako złożona technika retoryczna. Przyjęte metody badawcze obejmują dwa podejścia

Zobacz
[Res Rhetorica]  „Wykryto adblocka!” Retoryka komunikatów namawiających do odblokowania reklam

[Res Rhetorica] „Wykryto adblocka!” Retoryka komunikatów namawiających do odblokowania reklam

RR: polecane artykuły

“Uwaga, wykryto AdBlocka!” Jak często, widząc tego typu okienko dialogowe, zastanawiają się Państwo nad jego ekonomicznie motywowaną illokucją? W najnowszym numerze “Res Rhetorica” refleksję na ten temat proponuje w swoim artykule dr Ewa Modrzejewska. Abstrakt Nasze czasy charakteryzuje szybka ewolucja środków i sposobów komunikacji. Za sprawą internetu pojawiają się (i znikają) gatunki perswazyjnych tekstów użytkowych.

Zobacz
[Res Rhetorica] “Leading over the Long Run: Rhetorical Consequentialism and Rhetorical Leadership”

[Res Rhetorica] “Leading over the Long Run: Rhetorical Consequentialism and Rhetorical Leadership”

W czerwcowym numerze czasopisma tematem numeru jest retoryka przywództwa. Strategie “unikania ograniczeń” i “szykowania gruntu” opisuje dla nas dr Clarke Rountree z Uniwersytetu w Alabamie. Polecamy! Abstrakt Ze względu na to, że cele, do których dążą liderzy i organizacje, zazwyczaj wymagają stałego zaangażowania w dłuższym okresie, retoryczne przywództwo ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowych konsekwencji retorycznych

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter