Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Call for Papers] Mediated Rhetoric of Recent Conflicts

[Call for Papers] Mediated Rhetoric of Recent Conflicts

Call for Submissions to Res Rhetorica (volume 2/2025). Communication may be a means of eliminating difference and misunderstanding among individuals and communities, but it also gives rise to possible conflicts of interest, and can be strategically used to express conflicting views and values. While these conflicts may be represented as simple differences, contrasts, discords and

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”

[Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”

Koncepcja retoryki pamięci, zarówno według koncepcji Astrid Erll (2009, 2018), jak i nadbudowanej na niej propozycji Justyny Tabaszewskiej, odnoszą się do tekstów literackich. Sądzę, że można je zastosować do analizy wszelkich tekstów pamięci, chociaż wymagać to będzie uzupełnienia o retoryczne formy typowe dla tychże tekstów/gatunków – pisze dr hab. Marta Wójcicka z UMCS. Zapraszamy do

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”

[Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”

Zapraszamy do lektury artykułu dr. Tomasza Rawskiego, mgr Agnieszki Kwiatkowskiej i mgr Huberta Plisieckiego z SWPS. Celem przeprowadzonego badania była próba dotarcia do różnych definicji wyrażenia prawdziwi Polacy wyłaniających się z przemówień w polskim Sejmie. Abstrakt Rozróżnienie na „swoich” i „obcych” jest dla władzy narzędziem kształtowania tożsamości narodowej poprzez określenie granic przynależności i wykluczenia. Celem

Zobacz
[Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”

[Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”

Retoryka wizualna w wymiarze społecznym i marketingowym. Symbolikę i ewolucję „uśmiechniętego loga” przeanalizowała dla nas Kristine Marie Berg z Uniwersytetu w Kopenhadze Abstrakt W artykule prześledzono tzw. ekologię (dzieje i społeczny wpływ) ikonicznego logotypu protestu wobec energii atomowej, który został stworzony w 1975 r. w Danii. Początkowo logotyp tworzył poczucie wspólnoty wśród aktywistów antynuklearnych. Był

Zobacz
[Res Rhetorica] „Przeciw niepamięci – retoryka wspomnienia rodzinnego w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman”

[Res Rhetorica] „Przeciw niepamięci – retoryka wspomnienia rodzinnego w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman”

W retoryczną podróż po meandrach rodzinnych wspomnień zaprasza czytelników dr hab. Magdalena Piechota. Abstrakt Autorka proponuje rozważania nad perswazyjną intencją książki Moniki Sznajderman Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. W perspektywie retoryki wspomnienia rodzinnego rozważone zostały zagadnienia niepamięci, traumatycznych białych plami postpamięci jako procesów psychologiczno-społecznych, prowadzących do potrzeby rekonstrukcji własnej tożsamości i dokonania własnych wyborów etycznych. Ramą

Zobacz
[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka (nie)pamięci/Rhetoric of remembrance/oblivion” 1/2024

[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka (nie)pamięci/Rhetoric of remembrance/oblivion” 1/2024

RR: nowy numer

Wiosnę przywitaliśmy świeżutkim, pachnącym wydaniem tematycznym „Res Rhetorica”. Skutecznie! Tom 11 Nr 1 (2024): Retoryka (nie)pamięci/Rhetoric of remembrance/oblivion redaktorzy numeru: Marek Jeziński, Anna M. Kiełbiewska Od redakcji Retoryka (nie)pamięci – wprowadzenie do tematu numeru Marek Jeziński, Anna M. Kiełbiewska, Katarzyna Molek-Kozakowska 2-5  PDF Temat numeru Przeciw niepamięci – retoryka wspomnienia rodzinnego w „Fałszerzach pieprzu” Moniki

Zobacz
[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

Społecznie identyfikowany żartobliwy koncept mówienia po nauczycielsku kieruje poza stricte zawodowy repertuar leksykalny i musi być rozpatrywany w ujęciu szerokim – dyskursywnym, zauważa dr hab. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Abstrakt W artykule przeprowadzono analizę pragmatyczną wypowiedzi – mikrotekstów – określanych mianem: powiedzonka/ powiedzenia/ teksty nauczycieli, które są rozpoznawalne przez nieprofesjonalnych użytkowników języka

Zobacz
[Res Rhetorica] „Two crises – framing messages about the crisis on the Polish-Belarusian border”

[Res Rhetorica] „Two crises – framing messages about the crisis on the Polish-Belarusian border”

W wyniku silnej polaryzacji politycznej, w społeczeństwie polskim doszło do podziału w kwestii imigrantów, szczególnie tych pochodzących z odległych, odmiennych kulturowo krajów. Media, podzielone na te wspierające rząd i te niezwykle krytyczne wobec niego, również wykorzystują kwestię imigrantów do celów innych niż relacjonowanie kryzysu migracyjnego. Dr hab. Joannna Szylko-Kwas z Uniwersytetu Warszawskiego opisuje medialne ramy,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka zdrowia i choroby w 'trosce o duszę’ u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum”

[Res Rhetorica] „Retoryka zdrowia i choroby w 'trosce o duszę’ u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum”

Doktor Aneta Tylak z Uniwersytetu Łódzkiego proponuje: Zadajmy za Platonem pytanie: „czy dusza ma coś takiego, co ją czyni złą”. Pytanie jest oczywiście retoryczne, odpowiedź musi być twierdząca. Duszę na drogę zła sprowadzają niesprawiedliwość (ἀδικία), rozpusta (ἀκολασία), tchórzostwo (δειλία) oraz brak rozumu (ἀμαθία) (Państwo 609b9-12). Abstrakt Już starożytni uznawali, że dusza jest najistotniejszym elementem człowieka.

Zobacz
[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

Powszechnie uważa się, że Szwecja charakteryzuje się wysokim stopniem orientacji na konsensus. Jednym z niedawnych przykładów jest pandemia Covid-19, kiedy szwedzka kultura konsensusu została podkreślona na arenie międzynarodowej jako przykład innego sposobu podejmowania decyzji i komunikowania się. Wysoką orientację na konsensus i współpracę przypisuje się m.in. charakterowi rządów mniejszościowych, które są najpowszechniejszą formą rządów w

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content