Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

– Oto (…) niejako wbrew gospodarczym diagnozom, coraz wyraźniej uwidacznia się od ponad dekady obecność kobiet na rynku pracy przynajmniejw jednym obszarze – w sferze samodzielnie podejmowanej aktywizacji zawodowej – zauważa dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z KUL. Abstrakt Badany typ dyskursu emancypacyjnego jest wyrazem dążeń środowisk kobiecych do wypracowania własnej przestrzeni w sferze przedsiębiorczości. Instytucjami

Zobacz
[Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”

[Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”

Pierwszymi obserwacjami płynącymi z dotychczasowych prac nad przygotowaniem korpusu debat konkursowych dzielą się Kinga Rogowska i Marcin Będkowski z Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej trudności z efektywną wizualizacją debat oraz statusu argumentacji w debatach konkursowych jako specyficznym gatunku mowy charakteryzującym się wysokim stopniem nasycenia zjawiskami argumentacyjnymi i okołoargumentacyjnymi. Do analizy argumentów

Zobacz
„Res Rhetorica” znów doceniona!

„Res Rhetorica” znów doceniona!

Według najnowszego ministerialnego wykazu czasopism punktowanych „Res Rhetorica” ze 140 pkt. jest jednym z najwyżej punktowanych polskich czasopism z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Wśród przypisanych dyscyplin znalazła się również nowo wyodrębniona w dziedzinie nauk humanistycznych – polonistyka.

Zobacz
[Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku

[Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. W erze postępu technologicznego i zmieniających się paradygmatów społeczno-kulturowych, skomplikowana relacja między ciałem a umysłem budzi powszechne zainteresowanie. Niniejszy numer ma na celu zbadanie różnych perspektyw, które wpływają na rozumienie retoryki ciała i umysłu w XXI wieku. Konteksty kulturowe i historyczne mają znaczący wpływ na ewolucję tych dyskursów, gdyż zmieniające

Zobacz
[Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci

[Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów. Współczesne kultury, niezależnie od dominującego w nich rynkowo zorientowanego kultu nowości, opierają swoją ciągłość na pamiętaniu i tworzeniu, a potem odtwarzaniu tradycji, ewokowaniu pamiętanych zdarzeń, zjawisk, ludzi, zachowań, a sama pamięć – dzięki wielorakim i wielozadaniowym technologicznym wzmocnieniom – jest zawsze i na różne sposoby obecna w teraźniejszości. Z drugiej strony,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”

[Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”

Dr Jakub Pruś z Akademii Ignatianum w Krakowie zmierzył się z zakresem różnic pomiędzy tytułowymi pojęciami. Abstrakt Wiele współczesnych źródeł, od internetowych kursów krytycznego myślenia do podręczników do logiki uznanych autorów, zdaje się pomijać istotną różnicę między trzema różnymi pojęciami: argumentami ad hominem, argumentami ad personam i atakami ad personam (osobistymi). Pierwsze z nich, nazywane na przestrzeni wieków ad hominem lub ex concessis,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”

[Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”

Jestem przekonany, że we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej, gdy odbiorcami są grupy lub bąble komunikacyjno-informacyjne a nadawcami osoby, które mają swoje komercyjne, ideologiczne, narcystyczne czy wizerunkowe cele, komunikacja z odbiorcą jest albo całkowicie niemożliwa, albo stanowi peryferia ogółu komunikatów, w których znajdują się określone strategie, tezy i argumenty i które prowadzą albo do komunikacji odbiorcy

Zobacz
[Res Rhetorica] Nowy numer: „Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric” 2/2023

[Res Rhetorica] Nowy numer: „Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric” 2/2023

Serdecznie polecamy uwadze i lekturze nasz najnowszy numer tematyczny: „Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric” już na Państwa czeka. Tom 10 Nr 2 (2023): Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno   Od redakcji Argumentacja w retoryce – wprowadzenie do tematu numeru Anna Bendrat; Elżbieta Pawlak-Hejno, Ewa Modrzejewska 2-5  PDF

Zobacz
[Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”

[Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”

Analizę blogów onkologicznych jako aktów retorycznych, ale także jako miejsc kreowania wirtualnej wspólnoty pacjentów i ich bliskich przeprowadziła dr hab. Magdalena Hawrysz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Abstrakt Przedmiotem zainteresowania uczyniono w opracowaniu 15 najpopularniejszych polskich blogów onkologicznych. Te internetowe autopatografie stanowią ważny element dyskursu maladycznego, ponieważ tworzą alternatywny wobec stricte medycznego sposób ujmowania tego fragmentu rzeczywistości,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Religia kontra medycyna w dialogu Jana z Bakova Sedlák povycvičený rozmlouvání s doktorem lékařským o moru maje (1582)”

[Res Rhetorica] „Religia kontra medycyna w dialogu Jana z Bakova Sedlák povycvičený rozmlouvání s doktorem lékařským o moru maje (1582)”

W piśmiennictwie staroczeskim niezwykle popularną formą literacką przydatną do ugruntowania nauk moralnych był dialog. Jego celem było pogłębianie znajomości zasad wiary i pielęgnowanie pobożności. Literatura tego typu stanowiła skuteczny instrument perswazyjny, bez względu na wyznanie grupy, do której była skierowana i której strategię kształcenia pomagała realizować – pisze Autorka, dr hab. Klaudia Koczur-Lejk z Uniwersytetu

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter