Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] “It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

[Res Rhetorica] “It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

Pi-hua Ni (National Chiayi University, Tajwan) omawia powieść Jennifer Chow The 228 Legacy z 2013 r. ukazując związki mało znanej historii masakry 228 z opowieścią o głęboko skrywanych sekretach rodziny Lu. Jest to literacka wizja procesu uzdrawiania, pokazująca związki między naruszaniem ciszy wokół traumy, a pamięcią i tożsamością Amerykanów tajwańskiego pochodzenia. 228 odnosi się do daty

Zobacz
[Res Rhetorica] “Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

[Res Rhetorica] “Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

Artykuł Lucyny Aleksandrowicz-Pędich (UH SWPS Warszawa) analizuje powieść Dary Horn The World to Come będącą wyrazem traumy społeczności żydowskiej w US w kontekście antysemityzmu. Motywy prześladowania dotyczą historii pogromów, dyskryminacji w armii amerykańskiej, a także uprzedzeń w obliczu zagrożeń współczesnego terroryzmu. Zagadnienia te wbudowane są w złożoną narrację o związkach rodzinnych, łączącą postacie fikcyjne z historycznymi. Analiza

Zobacz
[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

Aneta Dybska z instytutu Anglistyki UW pisze o współczesnej debacie na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach w kontekście wszechobecnej retoryki populizmu. Motywem przewodnim jest odwołanie to wyimaginowanego i zbiorowego podmiotu politycznego zwanego „milczącą większością” (silent majority), którego istnienie zasadza się na dychotomii mowy i milczenia. Artykuł analizuje, w jaki sposób przywołuje się motyw świetności

Zobacz
[Res Rhetorica] “The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

[Res Rhetorica] “The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

W swoim artykule Marta Fernandez-Morales z Uniwersytetu Oviedo zastanawia się nad zasłoną milczenia, która spowija tematykę nowotworów narządów rodnych (w odróżnieniu od głośnych kampanii na rzecz przeciwdziałania rakowi piersi). Autorka interpretuje literackie i pamiętnikarskie przykłady autopatografii – zapisów przebiegu chorób i ich subiektywnego odczuwania. Brak odpowiednich środków wyrazu, za pomocą których można byłoby podzielić się

Zobacz
[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

“Milcząca większość” jako istotny element retoryki populizmu – autorka analizuje to zjawisko w kontekście bieżących debat na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach. Abstract This article investigates the discursive production of “the silent majority” as a collective subject of Right-wing politics in the context of free speech controversies on U.S. college campuses. The discussion that

Zobacz
[Res Rhetorica] “Silence, Sound, and Affect”

[Res Rhetorica] “Silence, Sound, and Affect”

Autorka przedstawia subiektywny przegląd teorii afektów, wiążąc ze sobą kilka na pozór niekompatybilnych nurtów badań nad afektami, prowadzonych w ramach psychologii, studiów kulturowych i medioznawstwa, pokazując punkty styczne między nimi. Abstract The present paper offers a subjective overview of approaches to affect. Research on affect accelerated in the last two decades within several disciplines, in

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka ciszy – perspektywa amerykanistyczna/Rhetoric of Silence in American Studies, Vol 7, No 4 (2020)

[Res Rhetorica] Retoryka ciszy – perspektywa amerykanistyczna/Rhetoric of Silence in American Studies, Vol 7, No 4 (2020)

Zapraszamy do lektury nowego, anglojęzycznego numeru “Res Rhetorica” pod redakcją Katarzyny Molek-Kozakowskiej i Klary Szmańko. Tym razem nasze łamy oddaliśmy amerykanistom, a numer został przygotowany we współpracy z Polish Association for American Studies https://paas.org.pl/   SPIS TREŚCI   Temat numeru Literary means of expressing trauma: silence and darkness in Dara Horn’s novel The World to

Zobacz
[Res Rhetorica] “Grzeczność w social sellingu na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie”

[Res Rhetorica] “Grzeczność w social sellingu na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie”

Przywitania, odpowiedzi, oferty, reakcje – to tylko niektóre z typów treści zamieszczanych na instagramowym profilu Ewy Chodakowskiej, które analizuje dr Sabina Deditius. Na przykładzie popularnej trenerki opisuje grzecznościowy wymiar komunikacji w mediach społecznościowych, korzystając z wiedzy na temat retoryki i strategii sprzedażowych. Abstrakt Autor omawia zjawisko grzeczności jako strategii komunikacyjnej stosowanej w social sellingu przez podmioty zainteresowane

Zobacz
[Res Rhetorica] “Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

[Res Rhetorica] “Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

Grzeczność akademicka pod lupą. Autor przygląda się tej szczególnej kategorii grzeczności i jej retorycznym aspektom, analizując recenzje w postępowaniach habilitacyjnych. Abstrakt Przedstawiana w tym artykule analiza nie stanowi standardowego opisu omówień prac naukowych, zwanych recenzjami, lecz ukazuje je w nietypowym ujęciu od strony aptum – wedle klasycznych zasad retoryki. Analiza ta obejmuje zarówno poziom tekstowy (inventio, dispositio,

Zobacz
[Res Rhetorica] “Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

[Res Rhetorica] “Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

RR: polecane artykuły

Dr Agnieszka Reszka pisze o “niegrzeczności” jako jednej z dystynktywnych cech pisarstwa noblistki. Zapraszamy do lektury: Abstrakt Celem artykułu jest analiza porównawcza twórczości literackiej i publicystycznej Herty Müller oraz jej recepcji w odniesieniu do retoryki niegrzeczności. W krótkim studium badawczym zostały poddane analizie jej wybrane utwory literackie oraz eseje. W pierwszej kolejności autor zajął się

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter