Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

Spirala strachu jako model komunikowania podczas wyborów prezydenckich w Ekwadorze w 2021 – taką tezę stawia Jazmin del Salto z Uniwersytetu Opolskiego w swoim artykule, który opublikowaliśmy w dziale #media. Abstrakt Spirale strachu wynikają zwykle z konwergencji działań medialnych i politycznych, które konfigurują przestrzeń publiczną. Zwykle na początku media dekontekstualizują wiadomości generujące postrzeganie negatywności, zniekształcenia,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

Ofiara, Prześladowca, Wybawca i Głupiec – jakie grupy społeczne są obsadzane w tych rolach w kontekście retoryki pandemicznej? Odpowiedzi na takie (między innymi) pytanie poszukiwali w swojej analizie dr hab. Paweł Sarna i dr Róża Norstrom z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Abstrakt W artykule przedstawiono wyniki analizy ponad 300 polskich memów dotyczących pandemii SARS-CoV-2 z

Zobacz
[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia. W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z

Zobacz
[Res Rhetorica] „Różne twarze uchodźcy – o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii 'dzieci z Michałowa'”

[Res Rhetorica] „Różne twarze uchodźcy – o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii 'dzieci z Michałowa'”

– Podstawą mojej analizy są szeroko rozumiane teksty dziennikarskie (komentarze ekspertów, teksty publicystyczne, przytaczane wypowiedzi polityków), które nawiązują do sytuacji migrantów, w tym dzieci, zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej – pisze Jakub Pstrąg z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Abstrakt Przedmiotem artykułu są werbalne (artykuły prasowe) i niewerbalne (fotografia prasowa) techniki kontrolowania tematu uchodźców, imigrantów i migrantów

Zobacz
[Res Rhetorica] „„Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem”

[Res Rhetorica] „„Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem”

Medialny spektakl, teatralna scena, egzystencjalny dialog w perspektywie kryzysu i śmierci – takie ramy dla analizy wywiadu Marka Czyża z Kamilem Durczokiem przyjęli Marta Tomczok i Paweł Tomczok z Uniwersytetu Śląskiego. Abstrakt W artykule przedstawiono analizę wywiadu zatytułowanego Dziennikarz przerywa milczenie! Rozmowa z Kamilem Durczokiem zamieszczonego na kanale „Czyż tak!” 21 sierpnia 2020 roku. Wywiad nagrany został

Zobacz
[Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

[Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

Wiodącym wątkiem tematycznym numeru jest kryzys i retoryczne sposoby jego opisywania, odczuwania i/lub narzucania jego percepcji – piszą redaktorki tomu, profesor Maria Załęska i doktor Ewa Modrzejewska z Uniwersytetu Warszawskiego. – Pojęcie ‘kryzys’ zawiera potencjał zmiany na lepsze, poprawy i odrodzenia. Upowszechniło się jednak negatywne rozumienie tego terminu, związane z (często długotrwałą) sytuacją zagrożenia, ryzyka,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

RR: polecane artykuły

W kwestii retoryki awangardowej wciąż brakuje wyczerpujących omówień, które rzucałyby światło na zabiegi i techniki wykorzystywane przez dwudziestowiecznych poetów – pisze w swoim artykule Adam Pietryga z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Połączenie narzędzi z zakresu analizy retorycznej oraz dotychczasowych metodologii wypracowanych przez historyków literatury może okazać się szczególnie owocne właśnie w przypadku poezji politycznie zaangażowanej, w

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

Doktor Elżbieta Pawlak-Hejno podsumowuje refleksje na temat retorycznych wyzwań w nauczaniu online na poziomie akademickim. Abstrakt Marzec 2020 roku zapisał się w historii jako miesiąc, w którym wybuch pandemii zrewolucjonizował świat, jaki znaliśmy dotychczas. Rozliczne restrykcje, ograniczenie kontaktów społecznych, lockdown zmieniły codzienne funkcjonowanie w wielu obszarach, także w edukacji. Dwa lata temu po raz pierwszy

Zobacz
[Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”

[Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”

Zachowania grzecznościowe, choć czasem trudne do wyodrębnienia, stanowią istotny składnik perswazyjnej warstwy wypowiedzi publicznych polityków. Nawet gdy są spontaniczne, niezamierzone, zdradzają wiele na temat uwewnętrznionych wartości i przekonań mówcy, ujawniają jego snobizmy i ambicje. Z tego powodu wpływają istotnie na budowanie etosu oratora i etosu polityka, poprzez uwiarygodnienie jego cech lub przeciwnie – poprzez ich

Zobacz
[Res Rhetorica] „Who’s the ‘real’ transgender? The representation and stereotyping of the transgender community on YouTube”

[Res Rhetorica] „Who’s the ‘real’ transgender? The representation and stereotyping of the transgender community on YouTube”

Michaela Fikejzova i Martin Charvat proponują analizę wprowadzającą do sposobów reprezentacji mniejszości transpłciowej w nowych mediach. Abstrakt The aim of this article is to provide an analytical introduction upon the ways of representation of transgender minority in new media. Through rhetorical analysis of selected content related to two high-profile transgender YouTubers, we identified five building

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter