Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] Podsumowanie roku 2022 w „Res Rhetorica”

[Res Rhetorica] Podsumowanie roku 2022 w „Res Rhetorica”

Kolejny, bardzo udany rok wydawniczy za nami. Tradycyjnie w otwartym dostępie opublikowaliśmy cztery numery tematyczne: 1/2022 Retoryka rzeczy/Rhetoric of things (red. Anna M. Kiełbiewska, Anna Bendrat), 2/2022 Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image (red. Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno), 3/2022 Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

Zobacz
[Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”

[Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”

Polski dyskurs medialny obfituje w różnego rodzaju epitety i określenia odnoszące się do rzeczywistych bądź wyimaginowanych, a nawet uparcie reanimowanych sporów na wszelkie tematy – pisze dr hab. Monika Worsowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. – Współcześnie konflikt stanowi bowiem zasadniczą perspektywę postrzegania działalności medialnej, tak przez samych dziennikarzy, jak i badaczy. Abstrakt W artykule przedstawiono konceptualizację

Zobacz
[Res Rhetorica] „Inventing local rhetorics: Towards a topographic critical praxis”

[Res Rhetorica] „Inventing local rhetorics: Towards a topographic critical praxis”

Pojęcie lokalności pojawia się w krytyce retorycznej lub retoryce krytycznej, wskazując na statyczną i ograniczoną przestrzeń kontekstu sytuacji retorycznych lub lokalność, w której dyskurs wyłania się i rezonuje w społecznościach lokalnych – pisze Pamela Pietrucci w artykule „Retoryki lokalne: Propozycja topograficznej praktyki krytycznej”. Abstrakt Niniejszy esej proponuje przyjęcie pluralistycznej koncepcji „lokalnych retoryk”. Tradycyjne ujęcia lokalności

Zobacz
[Res Rhetorica] „’Fabrykacja’ dynastii Bragança. Studium oracji Antóniego de Sousy de Macedo 'Fala que fez o D. António de Sousa de Macedo do Concelho da Fazenda da sua Magestade…’ (1656)”

[Res Rhetorica] „’Fabrykacja’ dynastii Bragança. Studium oracji Antóniego de Sousy de Macedo 'Fala que fez o D. António de Sousa de Macedo do Concelho da Fazenda da sua Magestade…’ (1656)”

Podążając za Burkiem, „fabrykację” należy tutaj rozumieć jako świadome tworzenie obrazu monarchy w ramach propagandy królewskiej oraz politycznego „dyskursu sukcesu”, który jest „produkowany” za pomocą twórczości literackiej, artystycznej czy ceremoniału – pisze dr Anna Działak-Szubińska z Uniwersytetu Warszawskiego. – W tym artykule skupię się przede wszystkim na wizerunku króla Alfonsa VI i jego rodu, aczkolwiek

Zobacz
[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

Narracje medialne są opowieściami, które mają sugerować określony obraz rzeczywistości – zauważają dr hab. Monika Grzelka i dr hab. Agnieszka Kula z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poprzez odpowiednio uformowane konteksty oraz wyselekcjonowane i opracowane informacje wytwarza się więc w nich określo-ne światy, w których dominują te wartości, na których zależy mediom. Abstrakt

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

W prezentowanym artykule skupiam moją uwagę badawczą na literackiej retoryczności kolekcji związanej z nowoczesnym doświadczeniem piękna w literaturze – pisze dr Jacek Kowalski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. – Samo pojęcie „retoryka” rozumiem tutaj nie w sposób klasyczny, jako określony zbiór reguł i środków językowych stosowanych w wypowiedzi czy też ukierunkowane na odbiorcę zabiegi perswazyjne,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

W artykule przedstawione są wyniki analizy newsów3 telewizyjnego serwisu informacyjnego dotyczących wybranych sytuacji kryzysowych, w której są one traktowane jako multimodalne konstrukcje rzeczywistości tworzone na podstawie tekstu audiowizualnego. Wyniki tej eksploracji pokazują, jak badana audycja przekazuje informacje, wzbogacając je w różnoraki sposób o elementy perswazyjne na płaszczyźnie języka, obrazu, muzyki i odgłosów tworzące we wzajemnej

Zobacz
[Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

[Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

Zróżnicowana tematyka tekstów zebranych w numerze obrazuje kilka najnowszych nurtów badań retorycznych, pokazując jednocześnie i ciekawe pola zainteresowań, i nowatorskie narzędzia badawcze – zapowiadają redaktorki numeru Katarzyna Molek-Kozakowska i Agnieszka Kampka. – Jednym z takich aktualnych trendów jest retoryka nowego materializmu – próba zrozumienia, w jaki sposób warunki materialne mogą być analizowane za pomocą instrumentarium

Zobacz
[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

Spirala strachu jako model komunikowania podczas wyborów prezydenckich w Ekwadorze w 2021 – taką tezę stawia Jazmin del Salto z Uniwersytetu Opolskiego w swoim artykule, który opublikowaliśmy w dziale #media. Abstrakt Spirale strachu wynikają zwykle z konwergencji działań medialnych i politycznych, które konfigurują przestrzeń publiczną. Zwykle na początku media dekontekstualizują wiadomości generujące postrzeganie negatywności, zniekształcenia,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

Ofiara, Prześladowca, Wybawca i Głupiec – jakie grupy społeczne są obsadzane w tych rolach w kontekście retoryki pandemicznej? Odpowiedzi na takie (między innymi) pytanie poszukiwali w swojej analizie dr hab. Paweł Sarna i dr Róża Norstrom z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Abstrakt W artykule przedstawiono wyniki analizy ponad 300 polskich memów dotyczących pandemii SARS-CoV-2 z

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter