Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”

[Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”

– Umiejętności argumentowania rozwijają się przez nieskrępowaną praktykę, weryfikują i doskonalą się przez doświadczenie, a w szczególności dzięki wyprowadzanym z tego doświadczenia wnioskom co do racjonalności i skuteczności obranych strategii – zauważa dr hab. Bernadeta Wojciechowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i proponuje pochylenie się nad konkretnym zbiorem kompetencji: umiejętnościom rozumienia debaty radiowej. Abstrakt

Zobacz
[Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”

[Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”

Analizę retoryczną narracji na temat Ogólnopolskiego Strajku Kobiet prof. Barbara Sobczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu osadziła w kontekście społecznym. Na warsztat Autorka wzięła materiał źródłowy z czterech tygodników opinii, o zróżnicowanej linii światopoglądowej. Abstrakt Przedmiotem analizy retorycznej są medialne narracje czterech tygodników: liberalnych „Newsweeka” i „Polityki” oraz konserwatywnych „Sieci” i „Do rzeczy”, o

Zobacz
[Res Rhetorica] „The rhetorics of food as an everyday strategy of resistance in slave narratives”

[Res Rhetorica] „The rhetorics of food as an everyday strategy of resistance in slave narratives”

Dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bada sposoby wykorzystywania produkcji i konsumpcji żywności oraz dyskursu o jedzeniu w roli retorycznego środka oporu. Abstrakt Jedzenie nigdy nie jest jedynie jedzeniem; jest również narzędziem władzy w sensie Foucaultowskim. Jedzenie jawi się bowiem jako retoryczny sposób wyrażania dominacji i manifestowania nieposłuszeństwa. Przedstawione w narracjach niewolników jedzenie

Zobacz
[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

Związki języka i retoryki z architekturą analizuje dr Edyta Frelik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Abstrakt Ustne i pisemne wypowiedzi F.L. Wrighta są omówione tak, by podkreślić związek między zasadami jego „organicznej” koncepcji architektury a retoryczną skutecznością języka, jakiego używa. Jego elokwencja i sprawne wykonanie („performance”) przygotowanego zamysłu, wykorzystujące różne strategie komunikacyjne, przedstawione jest jako w

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”

[Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”

Dr Agnieszka Grażul-Luft z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przeanalizowała internacjonalizm zero waste przy użyciu kategorii retorycznych, takich jak definicja retoryczna i topos Abstrakt Koncepcja zero waste, rozumiana najczęściej jako idea lub styl życia polegający na ograniczeniu produkcji odpadów poprzez świadomą konsumpcję oraz takie gospodarowanie produktami, by uniknąć powstawania śmieci, może mieć wpływ na sposób

Zobacz
[Res Rhetorica] „Quilts and the rhetoric of Black resistance and joy”

[Res Rhetorica] „Quilts and the rhetoric of Black resistance and joy”

Quilty albo patchworki – czyli sztuka użytkowa, która mówi. A przemawia w obronie spraw niezwykle istotnych, przekonuje dr hab. Ewa Klęczaj-Siara z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Abstrakt Pierwotnie tworzone jako domowe nakrycia i dekoracje w domach białych właścicieli, afroamerykańskie quilty zostały naznaczone retoryką sprzeciwu w momencie, gdy czarnoskóre kobiety zaczęły produkować patchworki

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy/Rhetoric of things, tom 9 Nr 1 (2022)

[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy/Rhetoric of things, tom 9 Nr 1 (2022)

Od kilkunastu lat w badaniach humanistycznych i społecznych obserwujemy rosnące zainteresowanie znaczeniem i wymową przedmiotów, a reistyczny ogląd świata staje się coraz bardziej atrakcyjny badawczo. Mieści się on w nurcie retoryki kultury (szczególnym zainteresowaniem cieszą się tu analizy dotyczące neokolonializmu, dekolonializmu, retoryki rdzennych mieszkańców), wpisuje się w dyskusje o posthumanizmie. Pozwala badać i odkrywać nieznane

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)

[Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)

W numerze 1/2023 „Res Rhetorica” zajmiemy się szeroko rozumianymi związkami retoryki oraz zdrowia i choroby. Relacje te są łatwo dostrzegalne, choć retoryka i nauki o zdrowiu umiejscawiane są dziś na dwóch krańcach osi wytyczającej humanistyczny i ścisły kierunek nauki. Obie te klasyczne dyscypliny mają rodowód sięgający antycznych tradycji greckich i rzymskich. Obie o charakterze wybitnie

Zobacz
[Res Rhetorica] „Playing out the unspeakable: the rhetorics of trauma in The Day the Laughter Stopped digital game”

[Res Rhetorica] „Playing out the unspeakable: the rhetorics of trauma in The Day the Laughter Stopped digital game”

Artykuł mgr Magdaleny Bednorz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma na celu uzupełnienie istniejących badań nad konkretnymi środkami retorycznymi fikcji cyfrowej, jak również nad sposobami kulturowego przedstawiania traumy. Abstrakt Artykuł podejmuje szczegółową analizę The Day the Laughter Stopped – prostej, tekstowej gry przeglądarkowej podejmującej temat gwałtu, przedstawionego z perspektywy młodej nastolatki. Gra, choć z pozoru prosta, wykorzystuje

Zobacz
[Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”

[Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”

Komunikacja generyczna często jest „zbyt bezpieczna” – może okazać się nudna, a w konsekwencji zupełnie nieangażująca – zauważa dr Paweł Pawiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Stosowanie się do zasad fluent innovation czy jednoczesne komunikowanie point of difference i point of parity pozwalają nie tylko zaintrygować tym, co charakterystyczne i/lub inne, ale też wyeliminować ewentualne wątpliwości

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter