Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] „Retoryka zdrowia i choroby w 'trosce o duszę’ u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum”

[Res Rhetorica] „Retoryka zdrowia i choroby w 'trosce o duszę’ u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum”

Doktor Aneta Tylak z Uniwersytetu Łódzkiego proponuje: Zadajmy za Platonem pytanie: „czy dusza ma coś takiego, co ją czyni złą”. Pytanie jest oczywiście retoryczne, odpowiedź musi być twierdząca. Duszę na drogę zła sprowadzają niesprawiedliwość (ἀδικία), rozpusta (ἀκολασία), tchórzostwo (δειλία) oraz brak rozumu (ἀμαθία) (Państwo 609b9-12). Abstrakt Już starożytni uznawali, że dusza jest najistotniejszym elementem człowieka.

Zobacz
[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

Powszechnie uważa się, że Szwecja charakteryzuje się wysokim stopniem orientacji na konsensus. Jednym z niedawnych przykładów jest pandemia Covid-19, kiedy szwedzka kultura konsensusu została podkreślona na arenie międzynarodowej jako przykład innego sposobu podejmowania decyzji i komunikowania się. Wysoką orientację na konsensus i współpracę przypisuje się m.in. charakterowi rządów mniejszościowych, które są najpowszechniejszą formą rządów w

Zobacz
[Res Rhetorica] „The Sweden Democrats and the Twitterstorm of the decade – from social media to riot through a rhetorical vision”

[Res Rhetorica] „The Sweden Democrats and the Twitterstorm of the decade – from social media to riot through a rhetorical vision”

„Twitterowa burza dekady”, czyli studium przypadku aktywizmu społecznego i retoryki prowokacji w szwedzkim wydaniu. Zapraszamy do lektury artykułu doktora Miki Hietanena z Lund University (Szwecja). Abstrakt W czasie europejskiego kryzysu migracyjnego prowokacyjna kampania reklamowa skrajnie prawicowej partii Szwedzkich Demokratów została zniszczona przez tłum. Od lat żadna inna kampania w Szwecji nie przyciągnęła podobnej uwagi i

Zobacz
[Res Rhetorica] „The practice and pragmatics of Scandinavian research in rhetoric. Audience studies in Scandinavian rhetorical scholarship”

[Res Rhetorica] „The practice and pragmatics of Scandinavian research in rhetoric. Audience studies in Scandinavian rhetorical scholarship”

Profesor Jens Kjeldsen z Uniwersytetu w Bergen (Norwegia) przyjrzał się w swoim artykule związkom tradycji retorycznej w Skandynawii z rosnącym zainteresowaniem badaniami nad audytorium Abstrakt W artykule ukazane zostały związki między skandynawskimi cechami kultury, naukowymi badaniami praktyk retorycznych oraz rosnącym ostatnio zainteresowaniem metodami analizy audytorium. Skandynawia ma długą tradycję retoryki praktycznej, a zgodnie z narzędziem

Zobacz
[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka w Skandynawii/Rhetoric in Scandinavian” 4/2024

[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka w Skandynawii/Rhetoric in Scandinavian” 4/2024

Na dobry początek Nowego Roku polecamy lekturze nowy numer „Res Rhetorica”: Tom 10 Nr 4 (2023): Retoryka w Skandynawii/Rhetoric in Scandinavia redaktorzy numeru: Tommy Bruhn, Lisa S. Villadsen, Ewa Modrzejewska Od redakcji Retoryka w Skandynawii – wprowadzenie do tematu numeru Tommy Bruhn, Lisa Villadsen, Ewa Modrzejewska 2-9  PDF (English) Temat numeru The practice and pragmatics

Zobacz
[Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”

[Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”

Polecamy artykuł dr. hab. Joanny Nowińskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która pisze: Niezwykle ciekawym tekstem z perspektywy sztuki perswazji jest fragmentz rozdz. 8. Ewangelii św. Jana (dalej. J 8, 1-11) opisujący kilkupoziomową kon-trowersję dotyczącą sprawiedliwości, autorytetu, samooceny, a także nadziei. Fragment ten został spopularyzowany z racji zaskakującego, a zarazem kuriozal-nie prostego i natychmiastowego rozwiązania sytuacji dramatycznej

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”

[Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”

„Barbarzyńskość” nigdy nie była jednak pojęciem jednolitym, lecz, co widaćnawet w przytoczonym na początku cytacie z Polityki, zróżnicowanym: innestereotypy odnosiły się do „dzikich i wojowniczych” ludów północy, inne do „miękkich i tchórzliwych” mieszkańców Wschodu – pisze dr. hab. Joanna Sowa z Uniwersytetu Łódzkiego. Abstrakt Lukian, jeden z najwybitniejszych greckich stylistów, satyryk i mówca, pochodził z

Zobacz
[Res Rhetorica] „Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”

[Res Rhetorica] „Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”

RR: polecane artykuły

Celem artykułu jest po pierwsze szczegółowa analiza sposobu przedstawiania „wojennej retoryki przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”, po drugie refleksja nad wpływem owej retoryki na postrzeganie stron konfliktu, w szczególności agresora – Federacji Rosyjskiej – zaznacza dr hab. Marek Kochan z Uniwersytetu SWPS. Abstrakt Tematem artykułu są relacje medialne z wojny rosyjsko-ukraińskiej opisujące akty przemocy. Przemoc może

Zobacz
[Res Rhetorica] „Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego”

[Res Rhetorica] „Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego”

RR: polecane artykuły

Doktor Justyna Maguś z UMCS pisze w swoim artykule: „Współcześnie, działalność reporterska nosi znamiona produkcji. Połączona jest z szeregiem czynności, w których aktywnie uczestniczy autor, by wspomagać zainteresowanie swoją twórczością. Regularne prowadzenie profilów w mediach społecznościowych, ich permanentny charakter, wydają się być skuteczną strategią utrzymywania popularności, ale także budowania zaufania do autora”. Abstrakt W artykule

Zobacz
[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka różnych perspektyw” nr 3/2023

[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka różnych perspektyw” nr 3/2023

RR: nowy numer

Z dumą przedstawiamy najnowsze wydanie tematyczne „Res Rhetorica”: „Retoryka różnych perspektyw”: Tom 10 Nr 3 (2023): Retoryka różnych perspektyw redaktorka numeru: Agnieszka Kampka Od redakcji Retoryka różnych perspektyw – wprowadzenie do tematu numeru Agnieszka Kampka 2-4  PDF Temat numeru Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter