Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] “Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii ‘Środowisko'”

[Res Rhetorica] “Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii ‘Środowisko'”

“Fotoreporter, by wzbudzić emocje, powinien odpowiednio zbudować sugestywny obraz, który zostanie właściwie odczytany dzięki wspólnym kodom kulturowym, czyli zuniwersalizowanym obrazom mentalnym” – pisze w swoim artykule dr Ewa Bulisz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Abstrakt Fotografie nagrodzone w konkursie Grand Press Photo w kategorii „Środowisko” przyczyniają się do kształtowania świadomości społecznej odnośnie do współczesnych

Zobacz
[Res Rhetorica] “‘That’s the Wonder of It’: Affective Dimensions of Visual Rhetoric for Biodiversity Conservation”

[Res Rhetorica] “‘That’s the Wonder of It’: Affective Dimensions of Visual Rhetoric for Biodiversity Conservation”

Dr Laura McGrath z Kennesaw State University analizuje w swoim artykule studium przypadku Światowego Festiwalu Bioróżnorodności 2020. Abstrakt W praktykach komunikacyjnych związanych ze środowiskiem naturalnym zaangażowanie odbiorców jest podstawowym warunkiem osiągnięcia celów perswazyjnych. Niniejszy artykuł wpisuje się w popularny obecnie trend badań nad wizualną narracją oraz emocjonalizacją przekazu, czyli celowym okazywaniem i wzbudzaniem emocji, jako

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)

[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru Res Rhetorica 2/2021 poświęconego retoryce ekologii w kulturze wizualnej. Opierając się na fundamentalnych powiązaniach między ekologią a retoryką i czerpiąc z praktycznych przykładów kultury wizualnej funkcjonujących na styku tych dwóch dziedzin, autorzy ukazują, w jaki sposób retoryka może wpływać na podnoszenie świadomości na temat problemów związanych z ochroną przyrody

Zobacz
[Res Rhetorica] “Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

[Res Rhetorica] “Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

“W ostatnich latach popularna stała się (…) wśród YouTuberów ‘bezpośrednia ocena trafności merytorycznych twierdzeń polityków’, znana jako weryfikacja faktów (…), w celu dostarczenia odbiorcom pełnego wachlarza reakcji, od repliki po dogłębną krytykę” – zauważają w swoim artykule mgr Weronika Wiora (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski) Abstrakt Standardy i praktyki dziennikarskie, które

Zobacz
[Res Rhetorica] “Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

[Res Rhetorica] “Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

Dr hab. Anita Runjić-Stoilova z Uniwersytetu w Splicie przybliża w swoim artykule obraz zmian zachodzących w chorwackim dyskursie politycznym po wyborach parlamentarnych w 2015 r., z których najbardziej znamienną jest coraz większa agresja w publicznych wystąpieniach polityków. Abstrakt Agresywna retoryka w chorwackim dyskursie politycznym zintensyfikowała się podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Głęboka polaryzacja społeczeństwa

Zobacz
[Res Rhetorica] “Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

[Res Rhetorica] “Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

W artykule “Projektując przyszłą teraźniejszość” dr Jelte Olthof z Uniwersytetu w Groningen przygląda się sposobowi uobecniania przyszłości w przemówieniach szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg na szczycie ONZ. Abstrakt Badacze retoryki wskazują, że kryzysy w części zależą od percepcji audytorium, a zatem i wyborów retorycznych. Niniejszy artykuł pokazuje, jak w przemówieniu wygłoszonym na szczycie klimatycznym ONZ

Zobacz
[Res Rhetorica] “Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie ‘Wiadomości’ TVP 1”

[Res Rhetorica] “Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie ‘Wiadomości’ TVP 1”

Korzystając z aktualnych ustaleń teoretycznych dotyczących współczesnych form propagandy Ewa Nowak-Teter (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) proponuje się analizę kategorii dyskursu stosowanych w przekazach głównych wydań „Wiadomości” TVP 1. Abstrakt Opracowanie mieści się w nurcie badań dotyczących współczesnej propagandy. W badaniach wykorzystano podejście krytycznych studiów nad dyskursem oraz model zorganizowanej komunikacji perswazyjnej do analizy kategorii dyskursu stosowanych

Zobacz
[Res Rhetorica] “Retoryczność newsów w polskich serwisach plotkarskich”

[Res Rhetorica] “Retoryczność newsów w polskich serwisach plotkarskich”

Dr Karolina Burno-Kaliszuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odtwarza w swoim artykule perswazyjne działania nadawcze i analizuje charakterystyczne elementy stylistyczne newsów plotkarskich w takich portalach jak: jastrzabpost.pl, plotek.pl, pudelek.pl, kozaczek.pl. Abstrakt Artykuł stanowi próbę odtworzenia sposobów adaptacji tradycyjnych środków retorycznych przez nadawców serwisów plotkarskich w Polsce. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, szablonów graficznych portali oraz wybranych

Zobacz
[Res Rhetorica] “Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga ‘Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

[Res Rhetorica] “Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga ‘Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

“Jednym z celów działań blogerów religijnych, w tym również wspominanych dominikanów, jest nakłonienie zarówno chrześcijan, jak i osób niewierzących lub wyznających inną wiarę do przyjęcia określonych postaw moralnych. Oznacza to, że nadawcom „Mocno stronniczych” przyświecają cele perswazyjne; te z kolei mieszczą się w ramach działań retorycznych” – pisze we wstępie do swojego artykułu dr hab.

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

Zarówno rozwój technologiczny (w tym rozwój sztucznej inteligencji), jak i wzrost świadomości ekologicznej przyczyniają się do spojrzenia na przedmioty z punktu widzenia humanistyki nie-antropocentrycznej . Retoryka rzeczy mieści się w nurcie retoryki kultury (szczególnym zainteresowaniem cieszą się tu analizy dotyczące neokolonializmu, dekolonializmu, retoryki rdzennych mieszkańców), wpisuje się w dyskusje o posthumanizmie. Retoryka rzeczy pozwala badać

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter