RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

Aneta Dybska z instytutu Anglistyki UW pisze o współczesnej debacie na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach w kontekście wszechobecnej retoryki populizmu. Motywem przewodnim jest odwołanie to wyimaginowanego i zbiorowego podmiotu politycznego zwanego „milczącą większością” (silent majority), którego istnienie zasadza się na dychotomii mowy i milczenia. Artykuł analizuje, w jaki sposób przywołuje się motyw świetności

Zobacz
[Res Rhetorica] “The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

[Res Rhetorica] “The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

W swoim artykule Marta Fernandez-Morales z Uniwersytetu Oviedo zastanawia się nad zasłoną milczenia, która spowija tematykę nowotworów narządów rodnych (w odróżnieniu od głośnych kampanii na rzecz przeciwdziałania rakowi piersi). Autorka interpretuje literackie i pamiętnikarskie przykłady autopatografii – zapisów przebiegu chorób i ich subiektywnego odczuwania. Brak odpowiednich środków wyrazu, za pomocą których można byłoby podzielić się

Zobacz
[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] “Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

“Milcząca większość” jako istotny element retoryki populizmu – autorka analizuje to zjawisko w kontekście bieżących debat na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach. Abstract This article investigates the discursive production of “the silent majority” as a collective subject of Right-wing politics in the context of free speech controversies on U.S. college campuses. The discussion that

Zobacz
[Res Rhetorica] “Silence, Sound, and Affect”

[Res Rhetorica] “Silence, Sound, and Affect”

Autorka przedstawia subiektywny przegląd teorii afektów, wiążąc ze sobą kilka na pozór niekompatybilnych nurtów badań nad afektami, prowadzonych w ramach psychologii, studiów kulturowych i medioznawstwa, pokazując punkty styczne między nimi. Abstract The present paper offers a subjective overview of approaches to affect. Research on affect accelerated in the last two decades within several disciplines, in

Zobacz
[Res Rhetorica] “Grzeczność w social sellingu na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie”

[Res Rhetorica] “Grzeczność w social sellingu na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie”

Przywitania, odpowiedzi, oferty, reakcje – to tylko niektóre z typów treści zamieszczanych na instagramowym profilu Ewy Chodakowskiej, które analizuje dr Sabina Deditius. Na przykładzie popularnej trenerki opisuje grzecznościowy wymiar komunikacji w mediach społecznościowych, korzystając z wiedzy na temat retoryki i strategii sprzedażowych. Abstrakt Autor omawia zjawisko grzeczności jako strategii komunikacyjnej stosowanej w social sellingu przez podmioty zainteresowane

Zobacz
[Res Rhetorica] “Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

[Res Rhetorica] “Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

Grzeczność akademicka pod lupą. Autor przygląda się tej szczególnej kategorii grzeczności i jej retorycznym aspektom, analizując recenzje w postępowaniach habilitacyjnych. Abstrakt Przedstawiana w tym artykule analiza nie stanowi standardowego opisu omówień prac naukowych, zwanych recenzjami, lecz ukazuje je w nietypowym ujęciu od strony aptum – wedle klasycznych zasad retoryki. Analiza ta obejmuje zarówno poziom tekstowy (inventio, dispositio,

Zobacz
[Res Rhetorica] “Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

[Res Rhetorica] “Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

RR: polecane artykuły

Dr Agnieszka Reszka pisze o “niegrzeczności” jako jednej z dystynktywnych cech pisarstwa noblistki. Zapraszamy do lektury: Abstrakt Celem artykułu jest analiza porównawcza twórczości literackiej i publicystycznej Herty Müller oraz jej recepcji w odniesieniu do retoryki niegrzeczności. W krótkim studium badawczym zostały poddane analizie jej wybrane utwory literackie oraz eseje. W pierwszej kolejności autor zajął się

Zobacz
[Res Rhetorica] “(Nie)grzeczność w kontaktach z ludźmi starszymi”

[Res Rhetorica] “(Nie)grzeczność w kontaktach z ludźmi starszymi”

RR: polecane artykuły

“Srebrna grzeczność” – takie pojęcie na określenie grzeczności wobec osób starszych proponuje wprowadzić dr Agnieszka Rosińska-Mamej. W artykule pisze m.in. o tym, jak bardzo różnią się czasem efekty komunikacji od intencji nadawcy. Abstrakt Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na grzecznościowe bariery komunikacyjne występujące w kontaktach osób młodych z seniorami. Autorka przywołuje przykłady zachowań, które przez młodych

Zobacz
[Res Rhetorica] “Grzeczna firma versus niezadowolony klient – o strategiach komunikacyjnych na portalach społecznościowych”

[Res Rhetorica] “Grzeczna firma versus niezadowolony klient – o strategiach komunikacyjnych na portalach społecznościowych”

W artykule na temat reagowania moderatorów firmowych kont społecznościowych na “zaczepki” ze strony klientów, dr hab. Joanna Smól analizuje ich możliwości i sposoby odnoszenia się do niekulturalnych, ironicznych i/lub niezwiązanych z tematem wypowiedzi klientów. Abstrakt Strony firmowe na portalach społecznościowych są miejscem utrzymywania kontaktu, wyrażania emocji oraz wymiany informacji między ich administratorami a klientami. Niejednokrotnie

Zobacz
[Res Rhetorica] “Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”

[Res Rhetorica] “Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”

“(…) wydaje się, że naruszenie norm może zostawiać większe pole do zastosowania inwencji mówiącego niż ich przestrzeganie. Innymi słowy, osoba spełniająca nacechowany dodatnio grzecznościowy akt mowy najczęściej zastosuje znaną sobie formułę odpowiadającą temu aktowi, natomiast osoba pragnąca naruszyć zasady grzeczności ma większą swobodę wyboru sformułowania” – pisze dr hab. Agnieszka Piskorska w swoim artykule na

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter