RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] “Telepathic Visions: On Alvin Yapan’s AnKubo sa Kawayanan (2015)”

[Res Rhetorica] “Telepathic Visions: On Alvin Yapan’s AnKubo sa Kawayanan (2015)”

Christian Jil R. Benitez z Ateneo de Manila University na Filipinach analizuje zjawisko “intensywnego patrzenia” (encouraged gazing) w filmie Alvina Yapana An Kubo sa Kawayanan („Chata w bambusowym gaju”) (2015) jako potencjalne ćwiczenie w oddawaniu czci rzeczom, prowadzące do zrozumienia widzenia jako formy materialnego spotkania z rzeczami, wykraczającego poza ich zwykłe uprzedmiotowienie. Abstrakt This article

Zobacz
[Res Rhetorica] “From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”

[Res Rhetorica] “From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”

Strategie narracyjne radykalnego aktywizmu ekologicznego w filmach dokumentalnych opisuje prof. Alexa Weik von Mossner z Uniwersytetu w Klagenfurt. Abstrakt Niniejszy artykuł analizuje strategie narracyjne dwóch filmów dokumentalnych, które dają wgląd w kampanie akcji bezpośrednich dwóch radykalnych organizacji ekologicznych. How to Change the World (Jerry Rothwell, 2015) opowiada o narodzinach Greenpeace i rozwoju strategii komunikacyjnych „bomby umysłowej”. If a

Zobacz
[Res Rhetorica] “The rhetoric of ecology in the post-apocalyptic cinematic landscape”

[Res Rhetorica] “The rhetoric of ecology in the post-apocalyptic cinematic landscape”

W retoryczną podróż po spektakularnych pejzażach postapokaliptycznych zaprasza dr Evdokia Stefanopoulou z Uniwersytetu Arystotelesa w Thessalonikach. Abstrakt Współczesne filmy postapokaliptyczne przedstawiają ludzkość na krawędzi wymarcia i świat zdewastowany przez katastrofy ekologiczne. Takie filmy odzwierciedlają naglące dyskursy antropocenu, jednocześnie oferując przykłady postantropocentrycznej perspektywy i nowych form podmiotowych, do których ta perspektywa prowadzi. Niniejszy tekst dowodzi, że

Zobacz

[Res Rhetorica] “Cinema and Environment: The Arts of Noticing in the Anthropocene”

O sztuce uważności w antropocenie pisze dr Katarzyna Paszkiewicz z Universitat de les Illes Balears. Abstrakt Celem niniejszego artykułu jest podjęcie refleksji na temat tego, w jaki sposób kino może pozwolić nam przemyśleć nasze relacje ze środowiskiem w kontekście antropocenu. W artykule nakreślono aktualne debaty na temat ekologii toczące się w obrębie humanistyki, ze szczególnym

Zobacz
[Res Rhetorica] “Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii ‘Środowisko'”

[Res Rhetorica] “Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii ‘Środowisko'”

“Fotoreporter, by wzbudzić emocje, powinien odpowiednio zbudować sugestywny obraz, który zostanie właściwie odczytany dzięki wspólnym kodom kulturowym, czyli zuniwersalizowanym obrazom mentalnym” – pisze w swoim artykule dr Ewa Bulisz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Abstrakt Fotografie nagrodzone w konkursie Grand Press Photo w kategorii „Środowisko” przyczyniają się do kształtowania świadomości społecznej odnośnie do współczesnych

Zobacz
[Res Rhetorica] “‘That’s the Wonder of It’: Affective Dimensions of Visual Rhetoric for Biodiversity Conservation”

[Res Rhetorica] “‘That’s the Wonder of It’: Affective Dimensions of Visual Rhetoric for Biodiversity Conservation”

Dr Laura McGrath z Kennesaw State University analizuje w swoim artykule studium przypadku Światowego Festiwalu Bioróżnorodności 2020. Abstrakt W praktykach komunikacyjnych związanych ze środowiskiem naturalnym zaangażowanie odbiorców jest podstawowym warunkiem osiągnięcia celów perswazyjnych. Niniejszy artykuł wpisuje się w popularny obecnie trend badań nad wizualną narracją oraz emocjonalizacją przekazu, czyli celowym okazywaniem i wzbudzaniem emocji, jako

Zobacz
[Res Rhetorica] “Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

[Res Rhetorica] “Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

“W ostatnich latach popularna stała się (…) wśród YouTuberów ‘bezpośrednia ocena trafności merytorycznych twierdzeń polityków’, znana jako weryfikacja faktów (…), w celu dostarczenia odbiorcom pełnego wachlarza reakcji, od repliki po dogłębną krytykę” – zauważają w swoim artykule mgr Weronika Wiora (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski) Abstrakt Standardy i praktyki dziennikarskie, które

Zobacz
[Res Rhetorica] “Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

[Res Rhetorica] “Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

Dr hab. Anita Runjić-Stoilova z Uniwersytetu w Splicie przybliża w swoim artykule obraz zmian zachodzących w chorwackim dyskursie politycznym po wyborach parlamentarnych w 2015 r., z których najbardziej znamienną jest coraz większa agresja w publicznych wystąpieniach polityków. Abstrakt Agresywna retoryka w chorwackim dyskursie politycznym zintensyfikowała się podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Głęboka polaryzacja społeczeństwa

Zobacz
[Res Rhetorica] “Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

[Res Rhetorica] “Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

W artykule “Projektując przyszłą teraźniejszość” dr Jelte Olthof z Uniwersytetu w Groningen przygląda się sposobowi uobecniania przyszłości w przemówieniach szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg na szczycie ONZ. Abstrakt Badacze retoryki wskazują, że kryzysy w części zależą od percepcji audytorium, a zatem i wyborów retorycznych. Niniejszy artykuł pokazuje, jak w przemówieniu wygłoszonym na szczycie klimatycznym ONZ

Zobacz
[Res Rhetorica] “Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie ‘Wiadomości’ TVP 1”

[Res Rhetorica] “Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie ‘Wiadomości’ TVP 1”

Korzystając z aktualnych ustaleń teoretycznych dotyczących współczesnych form propagandy Ewa Nowak-Teter (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) proponuje się analizę kategorii dyskursu stosowanych w przekazach głównych wydań „Wiadomości” TVP 1. Abstrakt Opracowanie mieści się w nurcie badań dotyczących współczesnej propagandy. W badaniach wykorzystano podejście krytycznych studiów nad dyskursem oraz model zorganizowanej komunikacji perswazyjnej do analizy kategorii dyskursu stosowanych

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter