RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „’Fabrykacja’ dynastii Bragança. Studium oracji Antóniego de Sousy de Macedo 'Fala que fez o D. António de Sousa de Macedo do Concelho da Fazenda da sua Magestade…’ (1656)”

[Res Rhetorica] „’Fabrykacja’ dynastii Bragança. Studium oracji Antóniego de Sousy de Macedo 'Fala que fez o D. António de Sousa de Macedo do Concelho da Fazenda da sua Magestade…’ (1656)”

Podążając za Burkiem, „fabrykację” należy tutaj rozumieć jako świadome tworzenie obrazu monarchy w ramach propagandy królewskiej oraz politycznego „dyskursu sukcesu”, który jest „produkowany” za pomocą twórczości literackiej, artystycznej czy ceremoniału – pisze dr Anna Działak-Szubińska z Uniwersytetu Warszawskiego. – W tym artykule skupię się przede wszystkim na wizerunku króla Alfonsa VI i jego rodu, aczkolwiek

Zobacz
[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

Narracje medialne są opowieściami, które mają sugerować określony obraz rzeczywistości – zauważają dr hab. Monika Grzelka i dr hab. Agnieszka Kula z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poprzez odpowiednio uformowane konteksty oraz wyselekcjonowane i opracowane informacje wytwarza się więc w nich określo-ne światy, w których dominują te wartości, na których zależy mediom. Abstrakt

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

W prezentowanym artykule skupiam moją uwagę badawczą na literackiej retoryczności kolekcji związanej z nowoczesnym doświadczeniem piękna w literaturze – pisze dr Jacek Kowalski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. – Samo pojęcie „retoryka” rozumiem tutaj nie w sposób klasyczny, jako określony zbiór reguł i środków językowych stosowanych w wypowiedzi czy też ukierunkowane na odbiorcę zabiegi perswazyjne,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

W artykule przedstawione są wyniki analizy newsów3 telewizyjnego serwisu informacyjnego dotyczących wybranych sytuacji kryzysowych, w której są one traktowane jako multimodalne konstrukcje rzeczywistości tworzone na podstawie tekstu audiowizualnego. Wyniki tej eksploracji pokazują, jak badana audycja przekazuje informacje, wzbogacając je w różnoraki sposób o elementy perswazyjne na płaszczyźnie języka, obrazu, muzyki i odgłosów tworzące we wzajemnej

Zobacz
[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

Spirala strachu jako model komunikowania podczas wyborów prezydenckich w Ekwadorze w 2021 – taką tezę stawia Jazmin del Salto z Uniwersytetu Opolskiego w swoim artykule, który opublikowaliśmy w dziale #media. Abstrakt Spirale strachu wynikają zwykle z konwergencji działań medialnych i politycznych, które konfigurują przestrzeń publiczną. Zwykle na początku media dekontekstualizują wiadomości generujące postrzeganie negatywności, zniekształcenia,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

Ofiara, Prześladowca, Wybawca i Głupiec – jakie grupy społeczne są obsadzane w tych rolach w kontekście retoryki pandemicznej? Odpowiedzi na takie (między innymi) pytanie poszukiwali w swojej analizie dr hab. Paweł Sarna i dr Róża Norstrom z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Abstrakt W artykule przedstawiono wyniki analizy ponad 300 polskich memów dotyczących pandemii SARS-CoV-2 z

Zobacz
[Res Rhetorica] „Różne twarze uchodźcy – o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii 'dzieci z Michałowa'”

[Res Rhetorica] „Różne twarze uchodźcy – o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii 'dzieci z Michałowa'”

– Podstawą mojej analizy są szeroko rozumiane teksty dziennikarskie (komentarze ekspertów, teksty publicystyczne, przytaczane wypowiedzi polityków), które nawiązują do sytuacji migrantów, w tym dzieci, zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej – pisze Jakub Pstrąg z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Abstrakt Przedmiotem artykułu są werbalne (artykuły prasowe) i niewerbalne (fotografia prasowa) techniki kontrolowania tematu uchodźców, imigrantów i migrantów

Zobacz
[Res Rhetorica] „„Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem”

[Res Rhetorica] „„Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem”

Medialny spektakl, teatralna scena, egzystencjalny dialog w perspektywie kryzysu i śmierci – takie ramy dla analizy wywiadu Marka Czyża z Kamilem Durczokiem przyjęli Marta Tomczok i Paweł Tomczok z Uniwersytetu Śląskiego. Abstrakt W artykule przedstawiono analizę wywiadu zatytułowanego Dziennikarz przerywa milczenie! Rozmowa z Kamilem Durczokiem zamieszczonego na kanale „Czyż tak!” 21 sierpnia 2020 roku. Wywiad nagrany został

Zobacz
[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

RR: polecane artykuły

W kwestii retoryki awangardowej wciąż brakuje wyczerpujących omówień, które rzucałyby światło na zabiegi i techniki wykorzystywane przez dwudziestowiecznych poetów – pisze w swoim artykule Adam Pietryga z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Połączenie narzędzi z zakresu analizy retorycznej oraz dotychczasowych metodologii wypracowanych przez historyków literatury może okazać się szczególnie owocne właśnie w przypadku poezji politycznie zaangażowanej, w

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

Doktor Elżbieta Pawlak-Hejno podsumowuje refleksje na temat retorycznych wyzwań w nauczaniu online na poziomie akademickim. Abstrakt Marzec 2020 roku zapisał się w historii jako miesiąc, w którym wybuch pandemii zrewolucjonizował świat, jaki znaliśmy dotychczas. Rozliczne restrykcje, ograniczenie kontaktów społecznych, lockdown zmieniły codzienne funkcjonowanie w wielu obszarach, także w edukacji. Dwa lata temu po raz pierwszy

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter