RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”

[Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”

Zachowania grzecznościowe, choć czasem trudne do wyodrębnienia, stanowią istotny składnik perswazyjnej warstwy wypowiedzi publicznych polityków. Nawet gdy są spontaniczne, niezamierzone, zdradzają wiele na temat uwewnętrznionych wartości i przekonań mówcy, ujawniają jego snobizmy i ambicje. Z tego powodu wpływają istotnie na budowanie etosu oratora i etosu polityka, poprzez uwiarygodnienie jego cech lub przeciwnie – poprzez ich

Zobacz
[Res Rhetorica] „Who’s the ‘real’ transgender? The representation and stereotyping of the transgender community on YouTube”

[Res Rhetorica] „Who’s the ‘real’ transgender? The representation and stereotyping of the transgender community on YouTube”

Michaela Fikejzova i Martin Charvat proponują analizę wprowadzającą do sposobów reprezentacji mniejszości transpłciowej w nowych mediach. Abstrakt The aim of this article is to provide an analytical introduction upon the ways of representation of transgender minority in new media. Through rhetorical analysis of selected content related to two high-profile transgender YouTubers, we identified five building

Zobacz
[Res Rhetorica] „Destrukcja wizerunku publicznego w dyskursie. Rola argumentu ad hominem w komentarzach internautów dotyczących polskiej pisarki Olgi Tokarczuk”

[Res Rhetorica] „Destrukcja wizerunku publicznego w dyskursie. Rola argumentu ad hominem w komentarzach internautów dotyczących polskiej pisarki Olgi Tokarczuk”

Odniesienie do pojęcia etosu przedstawianego (fr. éthos représenté, Druetta i Paissa 2020) pozwala zauważyć, że za wizerunek publiczny odpowiada nie tylko sam nadawca (między innymi poprzez zdolności oratorskie oraz trafność formułowanych argumentów), ale tak że osoby trzecie, które mogą wpłynąć na postrzeganie społeczne obiektu denotowanego – piszą autorki artykułu, Jolanta Dyoniziak i Joanna Koswenda. Abstrakt

Zobacz
[Res Rhetorica] „Krzysztof Bosak’s Nomination Acceptance Speech – Transposing an American Genre into Polish Political Rhetoric”

[Res Rhetorica] „Krzysztof Bosak’s Nomination Acceptance Speech – Transposing an American Genre into Polish Political Rhetoric”

Marcin Kosman analizuje rzadko stosowany w europejskiej polityce gatunek mowy akceptacyjnej na przykładzie wystąpienia Krzysztofa Bosaka. Abstrakt The article combines methods pertaining to Rhetorical Genre Studies and Discourse-Historical Approach in order to provide a comprehensive analysis of Krzysztof Bosak’s nomination acceptance speech which he delivered during the 2020 Confederation presidential primaries. The discussed genre of

Zobacz
[Res Rhetorica] „Who’s the ‘real’ transgender? The representation and stereotyping of the transgender community on YouTube”

[Res Rhetorica] „Who’s the ‘real’ transgender? The representation and stereotyping of the transgender community on YouTube”

– W niniejszym artykule zajmujemy się dyskursywną reprezentacją osób transpłciowych w nowych mediach i chcielibyśmy przedstawić pewne strategie dyskursywne, które odgrywają rolę w określeniu, kto jest „prawdziwym” transpłciowym – piszą dr Michaela Fikejzová i dr Martin Charvát z Metropolitan University in Prague. Abstrakt The aim of this article is to provide an analytical introduction upon

Zobacz
[Res Rhetorica] „President Donald J. Trump’s Enemy Image Construction in the 2019-2020 Persian Gulf Crisis”

[Res Rhetorica] „President Donald J. Trump’s Enemy Image Construction in the 2019-2020 Persian Gulf Crisis”

Dr Marta Kobylska z Uniwersytetu Rzeszowskiego analizuje, w jaki sposób prezydent Donald Trump  podczas kryzysu w Zatoce Perskiej w latach 2019-2020 używał języka do budowania obrazu wroga. A następnie – jak wykorzystał skonstruowany obraz do własnych celów politycznych. Abstrakt Artykuł dotyczy wizerunku wroga w retoryce amerykańskich prezydentów w sytuacjach międzynarodowych kryzysów. Analizuje on obraz irańskiego

Zobacz
[Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”

[Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”

– Umiejętności argumentowania rozwijają się przez nieskrępowaną praktykę, weryfikują i doskonalą się przez doświadczenie, a w szczególności dzięki wyprowadzanym z tego doświadczenia wnioskom co do racjonalności i skuteczności obranych strategii – zauważa dr hab. Bernadeta Wojciechowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i proponuje pochylenie się nad konkretnym zbiorem kompetencji: umiejętnościom rozumienia debaty radiowej. Abstrakt

Zobacz
[Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”

[Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”

Analizę retoryczną narracji na temat Ogólnopolskiego Strajku Kobiet prof. Barbara Sobczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu osadziła w kontekście społecznym. Na warsztat Autorka wzięła materiał źródłowy z czterech tygodników opinii, o zróżnicowanej linii światopoglądowej. Abstrakt Przedmiotem analizy retorycznej są medialne narracje czterech tygodników: liberalnych „Newsweeka” i „Polityki” oraz konserwatywnych „Sieci” i „Do rzeczy”, o

Zobacz
[Res Rhetorica] „The rhetorics of food as an everyday strategy of resistance in slave narratives”

[Res Rhetorica] „The rhetorics of food as an everyday strategy of resistance in slave narratives”

Dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bada sposoby wykorzystywania produkcji i konsumpcji żywności oraz dyskursu o jedzeniu w roli retorycznego środka oporu. Abstrakt Jedzenie nigdy nie jest jedynie jedzeniem; jest również narzędziem władzy w sensie Foucaultowskim. Jedzenie jawi się bowiem jako retoryczny sposób wyrażania dominacji i manifestowania nieposłuszeństwa. Przedstawione w narracjach niewolników jedzenie

Zobacz
[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

Związki języka i retoryki z architekturą analizuje dr Edyta Frelik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Abstrakt Ustne i pisemne wypowiedzi F.L. Wrighta są omówione tak, by podkreślić związek między zasadami jego „organicznej” koncepcji architektury a retoryczną skutecznością języka, jakiego używa. Jego elokwencja i sprawne wykonanie („performance”) przygotowanego zamysłu, wykorzystujące różne strategie komunikacyjne, przedstawione jest jako w

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter