RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Pochwała medyka. Mowa Jana Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Falloppia, anatoma (1562)”

[Res Rhetorica] „Pochwała medyka. Mowa Jana Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Falloppia, anatoma (1562)”

Gabrielowi Falloppiowi zawdzięczamy kilka terminów anatomicznych i medycznych; eponimy od jego nazwiska to m.in.: kanał Falloppia (kanał nerwu twarzowego) czy tuba Falloppii (jajowód) etc. Dr hab. Małgorzata Ciszewska z Instytutu Badań Literackich PAN analizuje pochwałę medyka w oratio funebris Jana Sariusza Zamoyskiego. Abstrakt Studium podejmuje kwestię pochwały medyka w wieku XVI na przykładzie łacińskiej oratio funebris wygłoszonej

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”

[Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”

Dr Magdalena Pataj z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przeanalizowała publikacje dotyczące zdrowia zamieszczone na portalu „Twój Styl”. Są one przykładem wykorzystania zabiegów retorycznych, służących pozyskaniu odbiorcy i nakłonieniu go do proponowanych zachowań. Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie wybranych zabiegów retorycznych, których obecność ma zapewnić (lub zwiększyć) skuteczność publikowanych treści. Abstrakt Celem artykułu jest analiza tekstów zamieszczonych na

Zobacz
[Res Rhetorica] „Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciwnika”

[Res Rhetorica] „Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciwnika”

Przedmiotem naszego zainteresowania są wypowiedzi zawierające językowe środki wyrażające negatywny stosunek do podmiotów politycznych, powstałe z jednej strony w sytuacji kryzysowej, z drugiej zaś wpisujące się w znamienne już od jakiegoś czasu dla polskiego dyskursu publicznego czytelne podziały (po-lityczne, światopoglądowe, ideologiczne) – piszą dr Bernadetta Ciesek-Ślizowska i dr Wioletta Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zobacz
[Res Rhetorica] „Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej”

[Res Rhetorica] „Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej”

Retoryka ciała, a wraz z nią retoryka zdrowia i choroby, już od czasów homeryckich podlegała negocjowaniu i dyspersji – przynoszącym ciągłą ewolucję tekstowych reprezentacji mocy/niemocy i powiązanych z nimi schematów wyobrażeniowych, dyskursów, fantazmatów ideologicznych – zauważa dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. – Przełomowa transformacja zaczęła dokonywać się jednak dopiero za sprawą

Zobacz
[Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”

[Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”

Polski dyskurs medialny obfituje w różnego rodzaju epitety i określenia odnoszące się do rzeczywistych bądź wyimaginowanych, a nawet uparcie reanimowanych sporów na wszelkie tematy – pisze dr hab. Monika Worsowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. – Współcześnie konflikt stanowi bowiem zasadniczą perspektywę postrzegania działalności medialnej, tak przez samych dziennikarzy, jak i badaczy. Abstrakt W artykule przedstawiono konceptualizację

Zobacz
[Res Rhetorica] „Inventing local rhetorics: Towards a topographic critical praxis”

[Res Rhetorica] „Inventing local rhetorics: Towards a topographic critical praxis”

Pojęcie lokalności pojawia się w krytyce retorycznej lub retoryce krytycznej, wskazując na statyczną i ograniczoną przestrzeń kontekstu sytuacji retorycznych lub lokalność, w której dyskurs wyłania się i rezonuje w społecznościach lokalnych – pisze Pamela Pietrucci w artykule „Retoryki lokalne: Propozycja topograficznej praktyki krytycznej”. Abstrakt Niniejszy esej proponuje przyjęcie pluralistycznej koncepcji „lokalnych retoryk”. Tradycyjne ujęcia lokalności

Zobacz
[Res Rhetorica] „’Fabrykacja’ dynastii Bragança. Studium oracji Antóniego de Sousy de Macedo 'Fala que fez o D. António de Sousa de Macedo do Concelho da Fazenda da sua Magestade…’ (1656)”

[Res Rhetorica] „’Fabrykacja’ dynastii Bragança. Studium oracji Antóniego de Sousy de Macedo 'Fala que fez o D. António de Sousa de Macedo do Concelho da Fazenda da sua Magestade…’ (1656)”

Podążając za Burkiem, „fabrykację” należy tutaj rozumieć jako świadome tworzenie obrazu monarchy w ramach propagandy królewskiej oraz politycznego „dyskursu sukcesu”, który jest „produkowany” za pomocą twórczości literackiej, artystycznej czy ceremoniału – pisze dr Anna Działak-Szubińska z Uniwersytetu Warszawskiego. – W tym artykule skupię się przede wszystkim na wizerunku króla Alfonsa VI i jego rodu, aczkolwiek

Zobacz
[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

[Res Rhetorica] „Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w 'Wiadomościach’ TVP1)”

Narracje medialne są opowieściami, które mają sugerować określony obraz rzeczywistości – zauważają dr hab. Monika Grzelka i dr hab. Agnieszka Kula z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poprzez odpowiednio uformowane konteksty oraz wyselekcjonowane i opracowane informacje wytwarza się więc w nich określo-ne światy, w których dominują te wartości, na których zależy mediom. Abstrakt

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

W prezentowanym artykule skupiam moją uwagę badawczą na literackiej retoryczności kolekcji związanej z nowoczesnym doświadczeniem piękna w literaturze – pisze dr Jacek Kowalski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. – Samo pojęcie „retoryka” rozumiem tutaj nie w sposób klasyczny, jako określony zbiór reguł i środków językowych stosowanych w wypowiedzi czy też ukierunkowane na odbiorcę zabiegi perswazyjne,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

W artykule przedstawione są wyniki analizy newsów3 telewizyjnego serwisu informacyjnego dotyczących wybranych sytuacji kryzysowych, w której są one traktowane jako multimodalne konstrukcje rzeczywistości tworzone na podstawie tekstu audiowizualnego. Wyniki tej eksploracji pokazują, jak badana audycja przekazuje informacje, wzbogacając je w różnoraki sposób o elementy perswazyjne na płaszczyźnie języka, obrazu, muzyki i odgłosów tworzące we wzajemnej

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter