RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „The rhetorics of food as an everyday strategy of resistance in slave narratives”

[Res Rhetorica] „The rhetorics of food as an everyday strategy of resistance in slave narratives”

Dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bada sposoby wykorzystywania produkcji i konsumpcji żywności oraz dyskursu o jedzeniu w roli retorycznego środka oporu. Abstrakt Jedzenie nigdy nie jest jedynie jedzeniem; jest również narzędziem władzy w sensie Foucaultowskim. Jedzenie jawi się bowiem jako retoryczny sposób wyrażania dominacji i manifestowania nieposłuszeństwa. Przedstawione w narracjach niewolników jedzenie

Zobacz
[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

Związki języka i retoryki z architekturą analizuje dr Edyta Frelik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Abstrakt Ustne i pisemne wypowiedzi F.L. Wrighta są omówione tak, by podkreślić związek między zasadami jego „organicznej” koncepcji architektury a retoryczną skutecznością języka, jakiego używa. Jego elokwencja i sprawne wykonanie („performance”) przygotowanego zamysłu, wykorzystujące różne strategie komunikacyjne, przedstawione jest jako w

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”

[Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”

Dr Agnieszka Grażul-Luft z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przeanalizowała internacjonalizm zero waste przy użyciu kategorii retorycznych, takich jak definicja retoryczna i topos Abstrakt Koncepcja zero waste, rozumiana najczęściej jako idea lub styl życia polegający na ograniczeniu produkcji odpadów poprzez świadomą konsumpcję oraz takie gospodarowanie produktami, by uniknąć powstawania śmieci, może mieć wpływ na sposób

Zobacz
[Res Rhetorica] „Quilts and the rhetoric of Black resistance and joy”

[Res Rhetorica] „Quilts and the rhetoric of Black resistance and joy”

Quilty albo patchworki – czyli sztuka użytkowa, która mówi. A przemawia w obronie spraw niezwykle istotnych, przekonuje dr hab. Ewa Klęczaj-Siara z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Abstrakt Pierwotnie tworzone jako domowe nakrycia i dekoracje w domach białych właścicieli, afroamerykańskie quilty zostały naznaczone retoryką sprzeciwu w momencie, gdy czarnoskóre kobiety zaczęły produkować patchworki

Zobacz
[Res Rhetorica] „Playing out the unspeakable: the rhetorics of trauma in The Day the Laughter Stopped digital game”

[Res Rhetorica] „Playing out the unspeakable: the rhetorics of trauma in The Day the Laughter Stopped digital game”

Artykuł mgr Magdaleny Bednorz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma na celu uzupełnienie istniejących badań nad konkretnymi środkami retorycznymi fikcji cyfrowej, jak również nad sposobami kulturowego przedstawiania traumy. Abstrakt Artykuł podejmuje szczegółową analizę The Day the Laughter Stopped – prostej, tekstowej gry przeglądarkowej podejmującej temat gwałtu, przedstawionego z perspektywy młodej nastolatki. Gra, choć z pozoru prosta, wykorzystuje

Zobacz
[Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”

[Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”

Komunikacja generyczna często jest „zbyt bezpieczna” – może okazać się nudna, a w konsekwencji zupełnie nieangażująca – zauważa dr Paweł Pawiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Stosowanie się do zasad fluent innovation czy jednoczesne komunikowanie point of difference i point of parity pozwalają nie tylko zaintrygować tym, co charakterystyczne i/lub inne, ale też wyeliminować ewentualne wątpliwości

Zobacz
[Res Rhetorica] „Memetic rhetorical theory: an analytic model for the spread of information online”

[Res Rhetorica] „Memetic rhetorical theory: an analytic model for the spread of information online”

Ten model może i powinien być stosowany w celu zrozumienia rozprzestrzeniania się informacji za pośrednictwem społeczności cyfrowych – rekomenduje dr Carleigh Davis z Missouri University of Science and Technology. Abstrakt Współczesny dyskurs często charakteryzuje się tak skrajną polaryzacją, że jego uczestnicy operują zupełnie innymi zestawami faktów. Te alternatywne fakty stanowią nową linię badawczą dla retoryków,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek „miękiszona”. Analiza pragmatyczno-retoryczna”

[Res Rhetorica] „Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek „miękiszona”. Analiza pragmatyczno-retoryczna”

(…) kiedy przyjdzie tłumaczyć się nam z jakiejś wpadki, a przyznanie się do winy nie jest w naszym interesie, podobnie jak bezczelne kłamstwo, balansujemy pomiędzy informacyjnym naddatkiem i deficytem, operując wymyślnymi implikaturami – pisze dr hab. Jacek Grębowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego w swoim artykule na temat ciekawego przykładu mowy nie wprost w wykonaniu ministra sprawiedliwości.

Zobacz
[Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”

[Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”

Dr Emilija Radibratovic przygotowała analizę komunikacji instytucjonalnej związanej z jednym z tematów pandemii – bezpieczeństwem szczepionki Oxford-AstraZeneca anty-COVID. Ukazuje ona negocjacje dyskursowe i stanowiska władzy znaturalizowane w dyskursie publicznym i retoryce. Abstrakt Niniejszy artykuł przedstawia możliwości połączenia retoryki krytycznej i krytycznej analizy dyskursu w badaniu dyskursu publicznego dotyczącego jednego z tematów związanych z koronawirusem, a

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”

[Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”

Żyjemy w świecie, w którym niezliczona liczba aktorów, od zbiorowych do indywidualnych (wśród nich państwa, rządy, partie, grupy, ruchy, organizacje pozarządowe, firmy i globalne sieci kryminalne lub terrorystyczne) współzawodniczy w wywieraniu wpływu na naszą świadomość, zachowania i działania, używając do tego środków – nazwijmy je – masowego retorycznego, czy też symbolicznego, rażenia – pisze profesor

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter