RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”

[Res Rhetorica] „Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”

RR: polecane artykuły

Celem artykułu jest po pierwsze szczegółowa analiza sposobu przedstawiania „wojennej retoryki przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”, po drugie refleksja nad wpływem owej retoryki na postrzeganie stron konfliktu, w szczególności agresora – Federacji Rosyjskiej – zaznacza dr hab. Marek Kochan z Uniwersytetu SWPS. Abstrakt Tematem artykułu są relacje medialne z wojny rosyjsko-ukraińskiej opisujące akty przemocy. Przemoc może

Zobacz
[Res Rhetorica] „Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego”

[Res Rhetorica] „Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego”

RR: polecane artykuły

Doktor Justyna Maguś z UMCS pisze w swoim artykule: „Współcześnie, działalność reporterska nosi znamiona produkcji. Połączona jest z szeregiem czynności, w których aktywnie uczestniczy autor, by wspomagać zainteresowanie swoją twórczością. Regularne prowadzenie profilów w mediach społecznościowych, ich permanentny charakter, wydają się być skuteczną strategią utrzymywania popularności, ale także budowania zaufania do autora”. Abstrakt W artykule

Zobacz
[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

– Oto (…) niejako wbrew gospodarczym diagnozom, coraz wyraźniej uwidacznia się od ponad dekady obecność kobiet na rynku pracy przynajmniejw jednym obszarze – w sferze samodzielnie podejmowanej aktywizacji zawodowej – zauważa dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z KUL. Abstrakt Badany typ dyskursu emancypacyjnego jest wyrazem dążeń środowisk kobiecych do wypracowania własnej przestrzeni w sferze przedsiębiorczości. Instytucjami

Zobacz
[Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”

[Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”

Pierwszymi obserwacjami płynącymi z dotychczasowych prac nad przygotowaniem korpusu debat konkursowych dzielą się Kinga Rogowska i Marcin Będkowski z Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej trudności z efektywną wizualizacją debat oraz statusu argumentacji w debatach konkursowych jako specyficznym gatunku mowy charakteryzującym się wysokim stopniem nasycenia zjawiskami argumentacyjnymi i okołoargumentacyjnymi. Do analizy argumentów

Zobacz
[Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”

[Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”

Dr Jakub Pruś z Akademii Ignatianum w Krakowie zmierzył się z zakresem różnic pomiędzy tytułowymi pojęciami. Abstrakt Wiele współczesnych źródeł, od internetowych kursów krytycznego myślenia do podręczników do logiki uznanych autorów, zdaje się pomijać istotną różnicę między trzema różnymi pojęciami: argumentami ad hominem, argumentami ad personam i atakami ad personam (osobistymi). Pierwsze z nich, nazywane na przestrzeni wieków ad hominem lub ex concessis,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”

[Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”

Jestem przekonany, że we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej, gdy odbiorcami są grupy lub bąble komunikacyjno-informacyjne a nadawcami osoby, które mają swoje komercyjne, ideologiczne, narcystyczne czy wizerunkowe cele, komunikacja z odbiorcą jest albo całkowicie niemożliwa, albo stanowi peryferia ogółu komunikatów, w których znajdują się określone strategie, tezy i argumenty i które prowadzą albo do komunikacji odbiorcy

Zobacz
[Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”

[Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”

Analizę blogów onkologicznych jako aktów retorycznych, ale także jako miejsc kreowania wirtualnej wspólnoty pacjentów i ich bliskich przeprowadziła dr hab. Magdalena Hawrysz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Abstrakt Przedmiotem zainteresowania uczyniono w opracowaniu 15 najpopularniejszych polskich blogów onkologicznych. Te internetowe autopatografie stanowią ważny element dyskursu maladycznego, ponieważ tworzą alternatywny wobec stricte medycznego sposób ujmowania tego fragmentu rzeczywistości,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Religia kontra medycyna w dialogu Jana z Bakova Sedlák povycvičený rozmlouvání s doktorem lékařským o moru maje (1582)”

[Res Rhetorica] „Religia kontra medycyna w dialogu Jana z Bakova Sedlák povycvičený rozmlouvání s doktorem lékařským o moru maje (1582)”

W piśmiennictwie staroczeskim niezwykle popularną formą literacką przydatną do ugruntowania nauk moralnych był dialog. Jego celem było pogłębianie znajomości zasad wiary i pielęgnowanie pobożności. Literatura tego typu stanowiła skuteczny instrument perswazyjny, bez względu na wyznanie grupy, do której była skierowana i której strategię kształcenia pomagała realizować – pisze Autorka, dr hab. Klaudia Koczur-Lejk z Uniwersytetu

Zobacz
[Res Rhetorica] „Pochwała medyka. Mowa Jana Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Falloppia, anatoma (1562)”

[Res Rhetorica] „Pochwała medyka. Mowa Jana Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Falloppia, anatoma (1562)”

Gabrielowi Falloppiowi zawdzięczamy kilka terminów anatomicznych i medycznych; eponimy od jego nazwiska to m.in.: kanał Falloppia (kanał nerwu twarzowego) czy tuba Falloppii (jajowód) etc. Dr hab. Małgorzata Ciszewska z Instytutu Badań Literackich PAN analizuje pochwałę medyka w oratio funebris Jana Sariusza Zamoyskiego. Abstrakt Studium podejmuje kwestię pochwały medyka w wieku XVI na przykładzie łacińskiej oratio funebris wygłoszonej

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”

[Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”

Dr Magdalena Pataj z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przeanalizowała publikacje dotyczące zdrowia zamieszczone na portalu „Twój Styl”. Są one przykładem wykorzystania zabiegów retorycznych, służących pozyskaniu odbiorcy i nakłonieniu go do proponowanych zachowań. Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie wybranych zabiegów retorycznych, których obecność ma zapewnić (lub zwiększyć) skuteczność publikowanych treści. Abstrakt Celem artykułu jest analiza tekstów zamieszczonych na

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter