RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Retoryczna forma i funkcje prozdrowotnych treści w staropolskich kalendarzach”

[Res Rhetorica] „Retoryczna forma i funkcje prozdrowotnych treści w staropolskich kalendarzach”

O zdrowiu można było pisać rozmaicie – zauważa prof. Magdalena Piskała Instytut Badań Literackich PAN. – Niektórzy twórcy kładli szczególny nacisk na docere, ubierając swój wywód w szaty dyskursu naukowego. W końcu za sprzężenie kalendarzy z medycyną odpowiadała astrologia, wówczas nieoddzielona jeszcze od astronomii i niepodważalna nauka, w ramach której rozwijano przekonanie o jedności kosmosu

Zobacz
[Res Rhetorica] „’Musiało tak być, bo bez tego by nie było nic’. Językowe środki perswazji w relacjach wspomnieniowych z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (na wybranych przykładach)”

[Res Rhetorica] „’Musiało tak być, bo bez tego by nie było nic’. Językowe środki perswazji w relacjach wspomnieniowych z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (na wybranych przykładach)”

W niniejszym artykule przedmiotem naszego zainteresowania uczyniłyśmy wypowiedzi samych świadków [Powstania Warszawskiego – red.] – piszą dr Beata Duda i dr Ewa Ficek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Na podstawie oglądu i interpretacji wyników, jakie zostały pozyskane z korpusu, udało się ustalić charakterystyczny dla badanego zbioru repertuar zabiegów retorycznych i mechanizmów stosowanych przez świadków

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”

[Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”

Koncepcja retoryki pamięci, zarówno według koncepcji Astrid Erll (2009, 2018), jak i nadbudowanej na niej propozycji Justyny Tabaszewskiej, odnoszą się do tekstów literackich. Sądzę, że można je zastosować do analizy wszelkich tekstów pamięci, chociaż wymagać to będzie uzupełnienia o retoryczne formy typowe dla tychże tekstów/gatunków – pisze dr hab. Marta Wójcicka z UMCS. Zapraszamy do

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”

[Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”

Zapraszamy do lektury artykułu dr. Tomasza Rawskiego, mgr Agnieszki Kwiatkowskiej i mgr Huberta Plisieckiego z SWPS. Celem przeprowadzonego badania była próba dotarcia do różnych definicji wyrażenia prawdziwi Polacy wyłaniających się z przemówień w polskim Sejmie. Abstrakt Rozróżnienie na „swoich” i „obcych” jest dla władzy narzędziem kształtowania tożsamości narodowej poprzez określenie granic przynależności i wykluczenia. Celem

Zobacz
[Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”

[Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”

Retoryka wizualna w wymiarze społecznym i marketingowym. Symbolikę i ewolucję „uśmiechniętego loga” przeanalizowała dla nas Kristine Marie Berg z Uniwersytetu w Kopenhadze Abstrakt W artykule prześledzono tzw. ekologię (dzieje i społeczny wpływ) ikonicznego logotypu protestu wobec energii atomowej, który został stworzony w 1975 r. w Danii. Początkowo logotyp tworzył poczucie wspólnoty wśród aktywistów antynuklearnych. Był

Zobacz
[Res Rhetorica] „Przeciw niepamięci – retoryka wspomnienia rodzinnego w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman”

[Res Rhetorica] „Przeciw niepamięci – retoryka wspomnienia rodzinnego w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman”

W retoryczną podróż po meandrach rodzinnych wspomnień zaprasza czytelników dr hab. Magdalena Piechota. Abstrakt Autorka proponuje rozważania nad perswazyjną intencją książki Moniki Sznajderman Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. W perspektywie retoryki wspomnienia rodzinnego rozważone zostały zagadnienia niepamięci, traumatycznych białych plami postpamięci jako procesów psychologiczno-społecznych, prowadzących do potrzeby rekonstrukcji własnej tożsamości i dokonania własnych wyborów etycznych. Ramą

Zobacz
[Res Rhetorica] Przegląd skandynawskich projektów doktorskich

[Res Rhetorica] Przegląd skandynawskich projektów doktorskich

RR: polecane artykuły

Jakie aspekty retoryki badane są obecnie na skandynawskich uniwersytetach? Zapraszamy do niezwykle ciekawej lektury: dziesięcioro doktorantek i doktorantów z północnej części Europy przedstawia swoje projekty doktorskie. Ten przegląd to nie tylko okazja do zapoznania się z kierunkami badań retorycznych w innych krajach, ale także bogaty przegląd literatury, z której czerpią młodzi badacze skandynawscy! Wstęp przygotowali:

Zobacz
[Res Rhetorica] „Spowiednik jest to lekarz duszy twojej”: idea medicinae salutis w penitencjałachi poradnikach pastoralnych”

[Res Rhetorica] „Spowiednik jest to lekarz duszy twojej”: idea medicinae salutis w penitencjałachi poradnikach pastoralnych”

RR: polecane artykuły

Kto i jak leczył duszę przed wiekami? Retoryczno-historyczną odpowiedź przedstawia prof. Joanna Partyka z Instytutu Badań Literackich.   Abstrakt Penitencjały, podręczniki praktyki spowiedniczej – to poradniki instruujące duszpasterzy, jak postępować z wiernymi głównie w sytuacji spowiedzi. Teksty te realizują cele retorycznego trybu doradczego (zachęcanie i odradzanie). Ucząc duszpasterzy pracy z wier­nymi, autorzy poradników posiłkowali się

Zobacz
[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

Społecznie identyfikowany żartobliwy koncept mówienia po nauczycielsku kieruje poza stricte zawodowy repertuar leksykalny i musi być rozpatrywany w ujęciu szerokim – dyskursywnym, zauważa dr hab. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Abstrakt W artykule przeprowadzono analizę pragmatyczną wypowiedzi – mikrotekstów – określanych mianem: powiedzonka/ powiedzenia/ teksty nauczycieli, które są rozpoznawalne przez nieprofesjonalnych użytkowników języka

Zobacz
[Res Rhetorica] „Two crises – framing messages about the crisis on the Polish-Belarusian border”

[Res Rhetorica] „Two crises – framing messages about the crisis on the Polish-Belarusian border”

W wyniku silnej polaryzacji politycznej, w społeczeństwie polskim doszło do podziału w kwestii imigrantów, szczególnie tych pochodzących z odległych, odmiennych kulturowo krajów. Media, podzielone na te wspierające rząd i te niezwykle krytyczne wobec niego, również wykorzystują kwestię imigrantów do celów innych niż relacjonowanie kryzysu migracyjnego. Dr hab. Joannna Szylko-Kwas z Uniwersytetu Warszawskiego opisuje medialne ramy,

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content