[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”
[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

Doktor Elżbieta Pawlak-Hejno podsumowuje refleksje na temat retorycznych wyzwań w nauczaniu online na poziomie akademickim.

Abstrakt

Marzec 2020 roku zapisał się w historii jako miesiąc, w którym wybuch pandemii zrewolucjonizował świat, jaki znaliśmy dotychczas. Rozliczne restrykcje, ograniczenie kontaktów społecznych, lockdown zmieniły codzienne funkcjonowanie w wielu obszarach, także w edukacji. Dwa lata temu po raz pierwszy zapytaliśmy wykładowców i studentów, z jakimi retorycznymi wyzwaniami mierzą się w nauce on-line.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 2 (2022), pt. Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/pixel2013)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter