[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)
 /  RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)
[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)

[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru Res Rhetorica 2/2021 poświęconego retoryce ekologii w kulturze wizualnej. Opierając się na fundamentalnych powiązaniach między ekologią a retoryką i czerpiąc z praktycznych przykładów kultury wizualnej funkcjonujących na styku tych dwóch dziedzin, autorzy ukazują, w jaki sposób retoryka może wpływać na podnoszenie świadomości na temat problemów związanych z ochroną przyrody i gatunków zagrożonych, a także zachęcać do większego zaangażowania odbiorców poprzez odwołania do sfery emocji. Biorąc pod uwagę globalny zasięg kina i internetu, autorzy wpisują się w najnowsze trendy badawcze z perspektywy afektywnej i postantropocentrycznej, dowodząc, jak przydatne mogą być owe podejścia do badań nad retoryką wizualną w filmie, fotografii i przekazie online.

Spis treści:

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter