Seminarium PTR o retoryce i filmie
 /  Aktualności / Seminarium PTR o retoryce i filmie

Seminarium PTR o retoryce i filmie

18 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium z cyklu Retoryka inter alia z udziałem dr hab. Artura Mamcarza-Plisieckiego z KUL pt. Retoryka wobec filmu.

Dyskutowano o możliwości zastosowania różnych wariantów metodologicznych retoryki do badania dzieła filmowego.

Prelegent przedstawił swoją koncepcję analizy retorycznej opartej na klasycznym rozróżnieniu systemowym inventio, dispositio, elocutio, którą zawarł w książce Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content