Seminarium PTR o retoryce i filmie
 /  Aktualności / Seminarium PTR o retoryce i filmie

Seminarium PTR o retoryce i filmie

18 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium z cyklu Retoryka inter alia z udziałem dr hab. Artura Mamcarza-Plisieckiego z KUL pt. Retoryka wobec filmu.

Dyskutowano o możliwości zastosowania różnych wariantów metodologicznych retoryki do badania dzieła filmowego.

Prelegent przedstawił swoją koncepcję analizy retorycznej opartej na klasycznym rozróżnieniu systemowym inventio, dispositio, elocutio, którą zawarł w książce Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter