[Res Rhetorica] Tom 9 nr 2(2022): Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image
 /  Aktualności / RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Tom 9 nr 2(2022): Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image
[Res Rhetorica] Tom 9 nr 2(2022): Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image

[Res Rhetorica] Tom 9 nr 2(2022): Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image

Wizerunek publiczny to przedmiot badawczy chętnie wybierany jako temat prac dyplomowych studentów w różnorodnych dyscyplinach naukowych. Dla wielu młodych adeptów nauki to zjawisko współczesne i aktualne, a identyfikowane przede wszystkim z dziedzinami takimi jak marketing oraz polityka. Niekiedy w analizach wizerunku osób publicznych wykorzystywane są metody znane z psychologii społecznej, czy właściwe dla studiów z zakresu public relations. Tymczasem warto podkreślić, że to retoryka wypracowała szereg narzędzi, pozwalających na całościowy ogląd omawianego fenomenu: wizerunek i autorytet przekonywającego ujmowane są w termin ethos.

Tom 9 Nr 2 (2022): Retoryka wizerunku publicznego/ Rhetoric of the public image

editors: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno

Opublikowane: 2022-07-05

Od redakcji

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter