[Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies
 /  RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies
[Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

[Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

Zróżnicowana tematyka tekstów zebranych w numerze obrazuje kilka najnowszych nurtów badań retorycznych, pokazując jednocześnie i ciekawe pola zainteresowań, i nowatorskie narzędzia badawcze – zapowiadają redaktorki numeru Katarzyna Molek-Kozakowska i Agnieszka Kampka. – Jednym z takich aktualnych trendów jest retoryka nowego materializmu – próba zrozumienia, w jaki sposób warunki materialne mogą być analizowane za pomocą instrumentarium retorycznego i czy można mówić o retoryce istniejącej pomiędzy nie-ludźmi. Zebrane w numerze teksty oddają zróżnicowanie perspektyw teoretycznych i analitycznych współczesnych studiów retorycznych, bogactwo tematyki, trwałość sprawdzonych rozwiązań oraz oryginalność nowych ścieżek rozważań badawczych. Czytaj więcej.

Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

redaktorki numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska, Agnieszka Kampka

Opublikowane: 2022-12-23

Od redakcji

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter