[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”
[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

Spirala strachu jako model komunikowania podczas wyborów prezydenckich w Ekwadorze w 2021 – taką tezę stawia Jazmin del Salto z Uniwersytetu Opolskiego w swoim artykule, który opublikowaliśmy w dziale #media.

Abstrakt

Spirale strachu wynikają zwykle z konwergencji działań medialnych i politycznych, które konfigurują przestrzeń publiczną. Zwykle na początku media dekontekstualizują wiadomości generujące postrzeganie negatywności, zniekształcenia, sensacji lub przesady, a następnie rekontekstualizują dyskursy strachu w ich informacyjne formy. Proces ten dotyczy zarówno tradycyjnych, jak i nowych mediów cyfrowych, ponieważ dynamika strachu jest dość podobna, „każda epoka promuje strach,
charakter strachu i metody jego propagowania są po prostu różne” (Altheide 2002, 14).

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 3 (2022), pt. Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu.

Redaktorki numeru: Maria Załęska, Ewa Modrzejewska

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/Kurious)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter