[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories, tom 8 Nr 4 (2021)
 /  RR: aktualności / RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories, tom 8 Nr 4 (2021)
[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories, tom 8 Nr 4 (2021)

[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories, tom 8 Nr 4 (2021)

Retoryka jako praktyka komunikacyjna podlega nieustannym przemianom. Nowe formy i przestrzenie komunikacji, zmieniające się normy społeczne i systemy wartości dostarczają badaczom kolejnych typów materiałów do analizy. Rodzi to potrzebę nowych rozstrzygnięć metodologicznych i teoretycznych lub reinterpretowania dawnych teorii. Dlatego niniejszy numer poświęcony jest refleksji nad współczesnymi teoriami retorycznymi, które są odpowiedzią na nowe warunki, w jakich uprawiana jest dziś retoryka.
Czy powstały w ostatnich latach/dekadach nowe teorie retoryczne? Czy współczesne zjawiska w komunikacji społecznej wymagają nowego teoretycznego opracowania? Która z istniejących teorii retorycznych cieszy się największą popularnością? Która wydaje się nie być wystarczająco doceniana? Stawiając powyższe pytania w drugiej części naszego badania, zaprosiłyśmy do dyskusji wybitnych naukowców i ekspertów retoryki na świecie, osoby, które z racji zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji na uczelniach, w instytucjach, towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism i wydawnictwach mają wyjątkową orientację w bieżącym stanie badań i wynikach dyskusji naukowych na temat retoryki.
Serdecznie zapraszamy do lektury Wprowadzenia do tematu numeru:
https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/616/315

Tom 8 Nr 4 (2021): Współczesne teorie retoryczne/ Contemporary Rhetorical Theories

redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Kobylska

Opublikowane: 2021-12-27

Od redakcji

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter