Retoryka w szkole – konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
 /  Aktualności / Patronaty PTR / Retoryka w szkole – konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Retoryka w szkole – konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów poświęcona była retoryce i zmianom w programach nauczania. Odbyła się ona 9 czerwca 2018 roku w Warszawie pod pełnym tytułem: Retoryka w szkole – podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży. PTR objęło patronat nad tym wydarzeniem.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter