Ewa Modrzejewska
 /  Posts created by Ewa Modrzejewska
[Patronat] Studencko-doktorancka konferencja pt. „Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja”da

[Patronat] Studencko-doktorancka konferencja pt. „Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja”da

Patronaty PTR

PTR objęło patronatem drugą edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt. Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja. Tegoroczna edycja planowana jest na weekend 13–14 maja w formie stacjonarnej, w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorami są: Koło Naukowe Prostego Języka UW wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz
[Call for papers] Retoryka w Meksyku

[Call for papers] Retoryka w Meksyku

RR: zapowiedzi numerów

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. Studies on rhetoric in Mexico have undergone remarkable development, resulting in the creation of the Asociación Méxicana de Retórica (Mexican Association of Rhetoric) in 2010. The rhetorical practices that have permeated the history of Mexico, from indigenous peoples such as the Náhuatl, through the Novo-Hispanic period, the period of Independence,

Zobacz
RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

Aktualności

Miło nam poinformować o wynikach zakończonego projektu międzynarodowego Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE), który był realizowany w latach 2020-2022 przez Pracownię Retoryki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Retoryki i Komunikacji w Sofii i Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu. PTR patronował wydarzeniom i inicjatywom: Efektem współpracy są trzy książki zbiorowe: Methods of

Zobacz
[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”

[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”

Patronaty PTR

Przyłączamy się do zaproszenia nadesłanego przez doktorantów Instytutu Filozofii KUL, pracowników Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL oraz Koła Naukowego Studentów Retoryki Stosowanej KUL do udziału w Międzynarodowej Konferencji Retorycznej Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja” Odbędzie się ona w dniach 23-24 marca 2023 roku w formie hybrydowej. Zagadnienia poruszane mają dotyczyć następujących tematów:

Zobacz
[Patronat] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fotografia wobec konfliktu”

[Patronat] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fotografia wobec konfliktu”

Patronaty PTR

W imieniu Katedry Fotografii i Genologii Dziennikarskiej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Fotografia wobec konfliktu” (Warszawa 25-26 maja 2023 r.), którą PTR objęło swoim patronatem. Dla członków PTR obowiązuję zniżkowa opłata konferencyjna w wysokości 450 złotych.   Tematyka konferencji Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień, których tematyka bliska

Zobacz
Kolejna konferencja z cyklu „Media in America, America in Media”: Mind, Body and Earth

Kolejna konferencja z cyklu „Media in America, America in Media”: Mind, Body and Earth

AktualnościPatronaty PTR

W imieniu organizatorek zapraszamy na czwartą edycję międzynarodowej konferencji z cyklu Media in America, America in Media pt. Mind, Body and Earth organizowanej przez Katedrę Anglistyki i Amerykanistyki oraz Katedrę Komunikacji Medialnej UMCS pod patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Konferencja w formacie online odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku na platformie Teams. W nawiązaniu

Zobacz
Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

AktualnościKonkurs PTR

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia na konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. W tym roku wiodącym ośrodkiem, w którego przyszły zgłoszenia, jest Uniwersytet Warszawski. Zatem rozpoczynamy ocenę w systemie ślepej recenzji. Powołana komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: temat: oryginalność tematu w kontekście retoryki; kompozycja pracy: proporcja między częścią poświęconą prezentacji dotychczasowych teorii a

Zobacz

Za nami konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

Relacje z konferencji

W gościnnych progach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  przez dwa dni toczyły się ożywione dyskusje badaczy retoryki i argumentacji na temat współczesnych przestrzeniach komunikacyjnych. Tegoroczna konferencja była współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz organizacji ArgDiaP – ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej argumentacji, dialogowi i perswazji. Konferencji Logos-Etos-Patos towarzyszyły również warsztaty dotyczące debat konkursowych.

Zobacz
Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam ogłosić IV edycję Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą jako główną metodę narzędzia retoryczne. Jego celem jest m.in. popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych, popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej, promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne, a także integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką. Na konkurs zgłoszenie może

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter