Ewa Modrzejewska
 /  Posts created by Ewa Modrzejewska
Ogłaszamy V Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Ogłaszamy V Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Aktualności

Zgodnie z wrześniową tradycją zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w V edycji Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryczne.   Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych oraz promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne. To również doskonały sposób integracji środowiska akademickiego zajmującego się retoryką.

Zobacz
Zwycięska praca w konkursie PTR opublikowana

Zwycięska praca w konkursie PTR opublikowana

Konkurs PTR

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze naszego czasopisma (zapoznaj się z całym numerem) ukazał się artykuł naukowy mgr Aleksandry Baran pt. Przekonaj i daj się przekonać. Argumentacyjno-perswazyjna rola arystotelesowskich reguł preferencji na przykładzie wybranych reklam (czytaj artykuł). Autorka to laureatka konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryki. Praca została napisana pod kierunkiem

Zobacz
Seminarium o seminarium: co dalej? ANKIETA

Seminarium o seminarium: co dalej? ANKIETA

Warsztaty

Pod patronatem PTR 25 maja odbyło się spotkanie naukowe Jak napisać pracę dyplomową z retoryki? zorganizowane przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS. Spotkanie skierowane było do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. Zapraszamy na kolejne spotkania seminaryjne w tym

Zobacz
Silna reprezentacja PTR na RiS 8 w Tybindze

Silna reprezentacja PTR na RiS 8 w Tybindze

Aktualności

W dniach 1-3.06.2023 odbyła się kolejna konferencja z cyklu “Rhetoric in Society”, organizowana przez Rhetoric Society of Europe. Tegoroczna edycja była zatytułowana ‘Rhetoric as Strategic Thinking”. Na Eberhard Karls University w Tybindze zgromadzili się badacze retoryki z różnych krajów europejskich oraz z USA. W konferencji wzięło udział z referatami kilkoro członków PTR (program konferencji). Miło

Zobacz
Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

Relacje z seminariów

25 maja odbyło się spotkanie naukowe  pt. Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS. Było ono głównie skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele

Zobacz
IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam podać do wiadomości wyniki IV Konkursu PTR na najlepsze prace dyplomowe wykorzystujące narzędzia retoryki. Po indywidualnej ocenie każdej z anonimowych prac, a następnie wspólnej dyskusji Jury zdecydowało przyznać: nagrodę w kategorii prac magisterskich, którą otrzymała Monika Miłosz za pracę pod tytułem Serce i mózg w jednym grają rytmie. Kampanie zdrowotne dotyczące profilaktyki przeciwudarowej

Zobacz
Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

AktualnościKonkurs PTR

Do czwartej edycji konkursu napłynęło 6 zgłoszeń: 5 w kategorii prac licencjackich oraz 1 w kategorii prac magisterskich. Wszystkie rozprawy zostały napisane w języku polskim i zostały obronione na Uniwersytecie Warszawskim. Jury reprezentowane było przez: dr hab. Pawła Gondka, prof. KUL (KUL Lublin) dr hab. Agnieszkę Kampkę (SGGW Warszawa, reprezentująca zarząd PTR) dr hab. Magdalenę

Zobacz
Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

AktualnościWarsztaty

Zapraszamy na seminarium poświęcone przygotowaniu prac dyplomowych z retoryki. Spotkanie jest adresowane do promotorów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), którzy prowadzą seminaria naukowe przygotowujące studentów do prowadzenia badań retorycznych. Celem zaś jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu prac wykorzystujących aparat retoryczny. Termin: 25.05.2023 (czwartek) Godz.: 18.00 Platforma: Google Meets Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/fB9Fu4oypz1Ly73j8 W trakcie spotkania ogłoszone zostaną wyniki IV Konkursu Polskiego

Zobacz
[Call for papers] Retoryka w Meksyku

[Call for papers] Retoryka w Meksyku

RR: zapowiedzi numerów

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. Studies on rhetoric in Mexico have undergone remarkable development, resulting in the creation of the Asociación Méxicana de Retórica (Mexican Association of Rhetoric) in 2010. The rhetorical practices that have permeated the history of Mexico, from indigenous peoples such as the Náhuatl, through the Novo-Hispanic period, the period of Independence,

Zobacz
Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Aktualności

Jak co roku Członkowie PTR spotkali się na Walnym Zebraniu, tym razem na koniec marca, by podsumować działania towarzystwa i wybrać jego zarząd na kolejną trzyletnią kadencję (na lata 2023-2026). Zarząd oraz Komisja Rewizyjna PTR pozostały w niezmienionym składzie.   Zarząd PTR podjął decyzję o podjęciu prac nad uaktualnieniem statutu PTR i doprecyzowaniem niektórych zapisów,

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter