Seminarium PTR: 20.05, Cyceron odczytywany współcześnie
 /  Aktualności / Polecane wydarzenia / Seminarium PTR: 20.05, Cyceron odczytywany współcześnie
Seminarium PTR: 20.05, Cyceron odczytywany współcześnie

Seminarium PTR: 20.05, Cyceron odczytywany współcześnie

Zapraszamy na seminarium PTR pt. Cyceron odczytywany współcześnie, na którym wykład przedstawi prof. Brian Krostenko (University of Notre Dame, USA).

Seminarium odbędzie się online 20 maja (piątek), o godz. 17.00.

Link: https://meet.jit.si/PolskieTowarzystwoRetoryczne

Brian Krostenko

Wykład przedstawiony będzie w języku polskim. Spotkanie prowadzić będzie prof. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn (KUL JPII).

Wprowadzenie do wykładu:

Pierwszymi przemówieniami Cycerona jako konsula w 63 roku p.n.e. były De lege agraria I i II, wygłaszane odpowiednio do senatu i ludu. Przemówienia krytykują propozycję ustawy agrarnej trybuna plebsu P. Serwiliusza Rullusa. Cyceron argumentuje, że prawo jest koniem trojańskim – z pozoru ustawą agrarną, ale w rzeczywistości próbą ustanowienia tyranii. Oba przemówienia omawiają te same klauzule prawa w tej samej kolejności, różnią się zaś  stylistyką, choć raczej subtelnie. Różnice te, gdy w ogóle zostały przez naukowców zauważone, uznano za próbę dopasowania swojej osobowości przez Cycerona do każdej publiczności. Oznacza to, że różnice zostały uznane po prostu za jakieś pochlebstwo – jakby „bierny szacunek”. W swoim wystąpieniu chcę pokazać, że różnice te wskazują jednak na „aktywny dobór”. Cyceron dobiera takie środki językowe,  które wzmacniają jego przekaz w sposób dostosowany do tożsamości danej grupy słuchaczy.  Jest to manewr zarówno „obronny”, jak i „ofensywny”, tj. Cyceron takim „aktywnym doborem” neutralizuje emocje, które ustawa Rullusa prawdopodobnie wywołała u większości słuchaczy i jednocześnie przedstawia dwie odrębne, ale powiązane ze sobą, wizje idealnego funkcjonowania państwa rzymskiego. Czyni więc to, co powinien zrobić konsul w swoich pierwszych wystąpieniach publicznych.

Informacje o prelegencie: https://classics.nd.edu/faculty/brian-krostenko/

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content