Nr 1-2 (12-13) styczeń-czerwiec
 /  Nr 1-2 (12-13) styczeń-czerwiec

Nr 1-2 (12-13) styczeń-czerwiec

Nowa retoryka. Chaim Perelman et Rhetorica Nova

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter