Nr 4 (27) październik-grudzień
 /  Nr 4 (27) październik-grudzień

Nr 4 (27) październik-grudzień

Rhetoric between Middle Ages and Renaissance. A summary of previous issues

Niniejszy numer “Forum Artis Rhetoricae“, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu “Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Wydawca: Polskie Towarzystwo Retoryczne, Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki,
Zakład Retoryki i Mediów IPS UW, Wydawnictwo DiG

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter