Nr 4 (27) październik-grudzień
 /  Nr 4 (27) październik-grudzień

Nr 4 (27) październik-grudzień

Rhetoric between Middle Ages and Renaissance. A summary of previous issues

Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Wydawca: Polskie Towarzystwo Retoryczne, Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki,
Zakład Retoryki i Mediów IPS UW, Wydawnictwo DiG

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter