Nr 3 (26) lipiec-wrzesień
 /  Nr 3 (26) lipiec-wrzesień

Nr 3 (26) lipiec-wrzesień

Retoryka i polemika polityczna/ Rhetoric and political polemics

Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

 1. Editorial
 2. Dziedzictwo klasycznej sofistyki i kultura współczesna
  Cyprian Mielczarski
 3. Tradycja antyczna jako argument w polemice z wrogami Rzeczpospolitej
  Joanna Partyka
 4. Między kurtuazją a deprecjacją. Formy adresatywne jako środek retoryczny
  w polemicznym dyskursie politycznym

  Monika Kostro, Krystyna Wróblewska-Pawlak
 5. Jesteśmy z innego podwórka – polityczni przeciwnicy o sobie nawzajem
  Agnieszka Kampka
 6. Homo seriosus i homo rhetoricus w dyskursie politycznym.
  Strategie argumentacyjne Janusza Palikota i jego oponentów

  Oliwia Tarasewicz-Gryt
 7. My, Oni i wirtualne światy telewizyjnej reklamy politycznej
  Tomasz Olczyk
 8. Dyskusja „Wyzwania współczesnej kultury a retoryka”
  Marek Czyżewski – głos w dyskusji
 9. RECENZJA: Christian Plantin (2011) Les bonnes raisons des émotions.
  Principes et méthode pour l’étude du discours émotionné

  Maria Załęska

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content