[Patronat] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fotografia wobec konfliktu”
 /  Patronaty PTR / [Patronat] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fotografia wobec konfliktu”
[Patronat] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fotografia wobec konfliktu”

[Patronat] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fotografia wobec konfliktu”

W imieniu Katedry Fotografii i Genologii Dziennikarskiej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Fotografia wobec konfliktu” (Warszawa 25-26 maja 2023 r.), którą PTR objęło swoim patronatem.

Dla członków PTR obowiązuję zniżkowa opłata konferencyjna w wysokości 450 złotych.

 

Tematyka konferencji
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień, których tematyka bliska jest poniższym zagadnieniom:
1. Fotografia prasowa konfliktów – tematyka, formy narracji, ujęcia klasyczne a nowe wyzwania.
2. Etos fotoreportera: paradygmat obiektywizmu a kwestie konfliktu interesów, kontroli politycznej
i/lub organizacyjnej, wzmacniania/burzenia ram ideologicznych oraz roli autocenzury.
3. Relacje fotografii i tekstu w przekazie prasowym – synergia czy rywalizacja o dominację?
4. Fotografia w odniesieniu do obrazu telewizyjnego. Możliwe relacje.
5. Współczesne użycia fotografii jako medium zaświadczającego o ludobójstwie (np. Ukraina,
Rwanda, Holocaust). Praktyki, strategie, rewizje.
6. Fotografia wobec kryzysu klimatycznego i pandemii COVID. Retoryki obrazu wizualnego.
7. Fotografia w sztuce XXI wieku – „obok” czy „w” sztuce trans-, inter-, post- medialnej?
8. Książka fotograficzna czy książka ilustrowana fotografiami? – art-, photo- booki i inne formy
wykorzystania fotografii w projektowaniu wydawnictw książkowych

Szczegóły na stronie: https://konferencja.fotografiauw.pl/

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content