[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”
 /  Patronaty PTR / [Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”
[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”

[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”

Przyłączamy się do zaproszenia nadesłanego przez doktorantów Instytutu Filozofii KUL, pracowników Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL oraz Koła Naukowego Studentów
Retoryki Stosowanej KUL do udziału w Międzynarodowej Konferencji Retorycznej Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja

Odbędzie się ona w dniach 23-24 marca 2023 roku w formie hybrydowej.

Zagadnienia poruszane mają dotyczyć następujących tematów:

1. Wielowymiarowość współczesnych badań komunikacji;
2. Możliwość aplikacji narzędzi retorycznych do praktyki prawnej;
3. Kulturowe i społeczne zastosowania współczesnej komunikacji retorycznej.

PTR objęło konferencję swoim patronatem.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content