[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”
 /  Patronaty PTR / [Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”
[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”

[Patronat] Międzynarodowa Konferencja Retoryczna „Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”

Przyłączamy się do zaproszenia nadesłanego przez doktorantów Instytutu Filozofii KUL, pracowników Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL oraz Koła Naukowego Studentów
Retoryki Stosowanej KUL do udziału w Międzynarodowej Konferencji Retorycznej Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja

Odbędzie się ona w dniach 23-24 marca 2023 roku w formie hybrydowej.

Zagadnienia poruszane mają dotyczyć następujących tematów:

1. Wielowymiarowość współczesnych badań komunikacji;
2. Możliwość aplikacji narzędzi retorycznych do praktyki prawnej;
3. Kulturowe i społeczne zastosowania współczesnej komunikacji retorycznej.

PTR objęło konferencję swoim patronatem.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter