[Patronat PTR] Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”
 /  Patronaty PTR / [Patronat PTR] Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”
[Patronat PTR] Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

[Patronat PTR] Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Kontynuując wieloletnią tradycję, PTR objął patronatem XXXV Konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, która w tym roku odbędzie się pod hasłem: Przyszłość
rekrutacji. Miasto. Region. Świat. Obrady odbędą się w dn. 15–16 czerwca 2023 r. w Zielonej Górze.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter