[Res Rhetorica] Podsumowanie roku 2022 w „Res Rhetorica”
 /  RR: aktualności / [Res Rhetorica] Podsumowanie roku 2022 w „Res Rhetorica”
[Res Rhetorica] Podsumowanie roku 2022 w „Res Rhetorica”

[Res Rhetorica] Podsumowanie roku 2022 w „Res Rhetorica”

Kolejny, bardzo udany rok wydawniczy za nami. Tradycyjnie w otwartym dostępie opublikowaliśmy cztery numery tematyczne:

Łącznie w minionym roku opublikowaliśmy 28 recenzowanych artykułów naukowych, w tym 8 po angielsku. Czworo autorów miało afiliację zagraniczną (Dania, Niemcy, Czechy).

W utrzymaniu wysokiej jakości naszego czasopisma wspierało nas grono 64 Recenzentów, afiliowanych zarówno przy renomowanych polskich ośrodkach akademickich, jak i przy uczelniach z całego świata.

Nasze wieloletnie wspólne zaangażowanie przynosi owoce w postaci coraz większej rozpoznawalności i prestiżu „Res Rhetorica”: przyznano nam 100 punktów na liście ministerialnej, a w minionym roku zostaliśmy także docenieni w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Rozwój czasopism naukowych”. Przede wszystkim jednak mamy zaszczyt współtworzyć wartościową, kompetentną społeczność zaangażowaną w rozwój tej niezwykłej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki, jaką jest retoryka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom, Recenzentom i Sympatykom.

Zapraszamy niezmiennie do lektury kolejnych numerów naszego periodyku na www.ResRhetorica.com

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter