[Patronat PTR] W Instytucie Badań Edukacyjnych o debacie jako narzędziu dydaktycznym
 /  Patronaty PTR / [Patronat PTR] W Instytucie Badań Edukacyjnych o debacie jako narzędziu dydaktycznym
[Patronat PTR] W Instytucie Badań Edukacyjnych o debacie jako narzędziu dydaktycznym

[Patronat PTR] W Instytucie Badań Edukacyjnych o debacie jako narzędziu dydaktycznym

Miło nam poinformować, że PTR objął patronatem inicjatywę Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Retoryka i debata w edukacji”, która odbędzie się w kwietniu w Warszawie.

Jak piszą organizatorzy:

Kompetencje komunikacyjne stanowią współcześnie jeden z istotnych filarów życia społecznego. W tym zakresie ważną rolę mogą spełniać formalne i nieformalne procesy edukacyjne, posiłkujące się narzędziami retorycznymi. Szczególnie wartościową metodę stanowią debaty konkursowe, które pozwalają na wielowymiarowe doskonalenie tych kompetencji. W celu przedyskutowania tych propozycji Instytut Badań Edukacyjnych organizuje konferencję „Retoryka i debata w edukacji”. Celem konferencji będzie wskazanie na rolę i znaczenie retoryki i debaty w edukacji. Ukazanie aktualnej sytuacji dotyczącej obecności retoryki i debaty w edukacji szkolnej. Integracja środowisk promujących edukację retoryczną i debaty w procesach edukacyjnych.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content