Walne Zebranie PTR i wybory zarządu
 /  Aktualności / Walne Zebranie PTR i wybory zarządu
Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Walne Zebranie PTR i wybory zarządu

Jak co roku Członkowie PTR spotkali się na Walnym Zebraniu, tym razem na koniec marca, by podsumować działania towarzystwa i wybrać jego zarząd na kolejną trzyletnią kadencję (na lata 2023-2026).

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna PTR pozostały w niezmienionym składzie.

 

Zarząd PTR podjął decyzję o podjęciu prac nad uaktualnieniem statutu PTR i doprecyzowaniem niektórych zapisów, a Walne Zebranie członków zaakceptowało zmiany.

W części sprawozdawczej znalazły się m.in. następujące informacje dotyczące okresu sprawozdawczego:

  • Zarząd PTR zdecydował o złożeniu wniosku na ministerialny konkurs Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych (marzec 2023). Projekt zatytułowany: Kongres Retoryczny: Retoryka – Edukacja – Innowacja przygotowany został przez dr hab. Agnieszkę Budzyńską-Dacę, prof. UW; dr Annę Bendrat i dr Ewę Modrzejewską.

 

  • Patronaty PTR

1) 17-18.11.2022 – XIII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców i X Warsztaty Metodologiczne poświęcone m.in. metodzie retorycznej, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.
2) 23-24.03.2023 – Międzynarodowa Konferencja Retoryczna “Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja”, organizowana przez doktorantów Instytutu Filozofii KUL, pracowników Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL oraz członków Koła Naukowego Studentów Retoryki Stosowanej KUL.
3) 23-24.04.2023 – czwarta edycja międzynarodowej konferencji z cyklu Media in America, America in Media pt. “Mind, Body and Earth”, organizowana przez Katedrę Anglistyki i Amerykanistyki oraz Katedrę Komunikacji Medialnej UMCS.

 

  • „Res Rhetorica”

Czasopismo Res Rhetorica wciąż podnosi swój poziom naukowy. Kolejny raz uzyskało podwyższenie wyniku ewaluacji przez ICI Journals Master List. Najnowszy wynik to 120,51 pkt.
Czasopismo Res Rhetorica zachowuje niezmiennie systematyczność publikacji. W okresie sprawozdawczym opublikowano 4 numery:
1) 1/2022 Retoryka rzeczy/Rhetoric of things (red. Anna M. Kiełbiewska, Anna Bendrat),
2) 2/2022 Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image (red. Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno),
3) 3/2022 Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis (red. Maria Załęska, Ewa Modrzejewska),
4) 4/2022 Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies (red. Katarzyna Molek-Kozakowska, Agnieszka Kampka).

Łącznie w minionym roku redakcja opublikowała 28 recenzowanych artykułów naukowych, w tym 8 po angielsku. Czworo autorów miało afiliację zagraniczną (Dania, Niemcy, Czechy).

W utrzymaniu wysokiej jakości czasopisma pod egidą PTR wspierało redakcję grono 64 Recenzentów, afiliowanych zarówno przy renomowanych polskich ośrodkach akademickich, jak i przy uczelniach z całego świata. 20 % to recenzenci zagraniczni (z USA, Włoch, Hiszpanii, Słowacji i Holandii).
Wieloletnie wspólne zaangażowanie redakcji przynosi owoce w postaci coraz większej rozpoznawalności i prestiżu „Res Rhetorica”. Czasopismu przyznano 100 punktów na liście ministerialnej. W minionym roku redakcja uzyskała także dofinansowanie w konkursie pt. „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Redakcja Res Rhetorica publikowała pierwszy numer z 2023:
1) Retoryka zdrowia i choroby (red. A. Kiełbiewska, J. Partyka);

  • Działalność popularyzująca retorykę

Na IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą metody retoryki zgłoszono sześć prac (5 prac licencjackich, 1 praca magisterska). Nad organizacją konkursu czuwa dr hab. Anna Tryksza, w skład jury wchodzą: dr hab. M. Patro-Kucab, dr hab. A. Kampka, dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL; dr E. Lewandowska-Tarasiuk. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2023.

Przewodnicząca poinformowała o działaniach naukowych, organizacyjnych i popularyzatorskich zarządu oraz osiągnięciach członków. Podsumowała również działalność publikacyjną „Res Rhetorica”, którego jest wydawcą.

Wśród planów na przyszły rok znalazły się:

1. Działalność naukowa
1.1 Konferencje
1) Druga edycja ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt. Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja, organizowana przez Koło Naukowe Prostego Języka z UW i Studenckie Koło Naukowe Językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14.05.2023.
2) W dniach 1-3.06.2023 odbędzie się konferencja zorganizowana przez Rhetoric Society of Europe (RiS 7 „Rhetoric as Strategic Thinking”, 1-3.06.2023, Uniwersytet Karla Eberharda w Tybindze), w której udział wezmą m.in. członkowie Zarządu PTR.
3) XXXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat (patronat PTR) odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 15–16.06. 2023 r.

Działalność popularyzująca retorykę
W maju 2023 nastąpi rozstrzygnięcie w IV Konkursie PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą metody retoryki.
Planowana jest także kolejna edycja Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Informacje zostaną podane członkom PTR w terminie późniejszym.

Zachęcamy członków PTR do  zgłaszania tematów wykładów lub warsztatów, które chcieliby poprowadzić w ramach swojej działalności w PTR, oraz do przesyłania informacji o swoich naukowych i popularyzatorskich dokonaniach.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content