[Res Rhetorica] „Leading over the Long Run: Rhetorical Consequentialism and Rhetorical Leadership”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Leading over the Long Run: Rhetorical Consequentialism and Rhetorical Leadership”
[Res Rhetorica] „Leading over the Long Run: Rhetorical Consequentialism and Rhetorical Leadership”

[Res Rhetorica] „Leading over the Long Run: Rhetorical Consequentialism and Rhetorical Leadership”

W czerwcowym numerze czasopisma tematem numeru jest retoryka przywództwa. Strategie „unikania ograniczeń” i „szykowania gruntu” opisuje dla nas dr Clarke Rountree z Uniwersytetu w Alabamie. Polecamy!

Abstrakt

Ze względu na to, że cele, do których dążą liderzy i organizacje, zazwyczaj wymagają stałego zaangażowania w dłuższym okresie, retoryczne przywództwo ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowych konsekwencji retorycznych wyborów lidera. Chociaż tradycyjne teorie retoryczne bagatelizowały tę długoterminową perspektywę na korzyść pojedynczego aktu retorycznego (np. przemówienia), teoretycy retoryki zaczęli rozważać retoryczne implikacje perswazji mającej oddziaływać w dłuższym okresie. W artykule zastosowano opracowaną przez autora teorię konsekwencjalizmu retorycznego w celu wyjaśnienia orientacji i strategii, które retoryczny przywódca musi wziąć pod uwagę w długoterminowej perswazji. Liderzy muszą troszczyć się o spójność przekazu w długim okresie, aby uniknąć oskarżeń o „wodolejstwo”, zwodzenie, kłamstwo, hipokryzję i tym podobne, jeśli mają utrzymać etos swój i swojej organizacji. Powinni również podjąć pozytywne kroki, aby stworzyć symboliczne i materialne warunki do retorycznego sukcesu na dłuższą metę. Artykuł opisuje strategie „unikania ograniczeń”, które pomagają eliminować niespójności w dłuższej perspektywie czasowej, a także strategie „szykowania gruntu”, które przygotowują symboliczną i materialną podstawę dla przyszłego sukcesu retorycznego. Autor czerpie przykłady z amerykańskiej retoryki politycznej, głównie retoryki Donalda Trumpa, w celu naświetlenia omawianych strategii. Na zakończenie Autor rozważa wyzwania i perspektywy owych długotrwałych strategii retorycznych.

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/356

Zobacz cały numer vol 6, No 2 (2019): Retoryka przywództwa/Rhetoric of leadership: https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/20

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter