[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”
[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

[Res Rhetorica] „Building from the ground up: Frank Lloyd Wright as an architect of language”

Związki języka i retoryki z architekturą analizuje dr Edyta Frelik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Abstrakt

Ustne i pisemne wypowiedzi F.L. Wrighta są omówione tak, by podkreślić związek między zasadami jego „organicznej” koncepcji architektury a retoryczną skutecznością języka, jakiego używa. Jego elokwencja i sprawne wykonanie („performance”) przygotowanego zamysłu, wykorzystujące różne strategie komunikacyjne, przedstawione jest jako w pełni spójne i zgodne z jego architektonicznym myśleniem i realizacją jego idei w działaniu. To właśnie sprawia, że jest on prekursorem postmodernistycznej świadomości i praktyki.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 1 (2022), pt. Retoryka rzeczy/Rhetoric of things.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Anna Bendrat

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/OpenCliparts-Vectors)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter