[Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”
[Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”

[Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”

Temat antyasymilacyjnej kampanii Chaima Żytłowskiego w amerykańskiej prasie jidysz podejmuje Ri J. Turner w swoim artykule „’Nie’ dla odrzucenia przez Żydów narodowego partykularyzmu”.
Artykuł dostępny jest w języku angielskim.
Abstrakt
W artykule poddano analizie sposób wykorzystania przez Chaima Żytłowskiego (1865–1943) „wewnętrznej” żydowskiej przestrzeni prasy jidysz do krytykowania amerykańskiego tygla i przedstawienia jego alternatywnego modelu „internacjonalistycznego”. Żytłowski próbował podnieść świadomość Żydów-imigrantów, analizując przyczyny, dla których nie przyjęli tego, co określił jako „postępowy nacjonalizm”. Zastosowanie przez Żytłowskiego wschodnioeuropejskich pomysłów autonomicznych w kontekście amerykańskim oferuje prowokującą krytykę kosmopolitycznych tendencji w polityce ery progresywizmu, w kręgach żydowskich i nie tylko.

Czytaj artykuł: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/414/229.

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 2 (2020), pt. Rhetoric of American Identities/Retoryka Amerykańskich Tożsamości.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter