[Res Rhetorica] „Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek „miękiszona”. Analiza pragmatyczno-retoryczna”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek „miękiszona”. Analiza pragmatyczno-retoryczna”
[Res Rhetorica] „Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek „miękiszona”. Analiza pragmatyczno-retoryczna”

[Res Rhetorica] „Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek „miękiszona”. Analiza pragmatyczno-retoryczna”

(…) kiedy przyjdzie tłumaczyć się nam z jakiejś wpadki, a przyznanie się do winy nie jest w naszym interesie, podobnie jak bezczelne kłamstwo, balansujemy pomiędzy informacyjnym naddatkiem i deficytem, operując wymyślnymi implikaturami – pisze dr hab. Jacek Grębowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego w swoim artykule na temat ciekawego przykładu mowy nie wprost w wykonaniu ministra sprawiedliwości.

Abstrakt

Autor artykułu podejmuje się wieloaspektowej interpretacji kontrowersyjnego neologizmu „miękiszon”, którego Zbigniew Ziobro użył, jak podejrzewali dziennikarze i medioznawcy, do sprowokowania premiera Mateusza Morawieckiego. W swej analizie autor tego studium posługuje się narzędziami pragmalingwistyki, retoryki i teorii dyskursu, by udowodnić jego performatywny i wulgarny charakter.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 4 (2021), pt. Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories.

Redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Kobylska

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter