[Res Rhetorica] „Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”
[Res Rhetorica] „Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

[Res Rhetorica] „Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

Dr Agnieszka Reszka pisze o „niegrzeczności” jako jednej z dystynktywnych cech pisarstwa noblistki. Zapraszamy do lektury:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza porównawcza twórczości literackiej i publicystycznej Herty Müller oraz jej recepcji w odniesieniu do retoryki niegrzeczności. W krótkim studium badawczym zostały poddane analizie jej wybrane utwory literackie oraz eseje. W pierwszej kolejności autor zajął się kwestią wielokulturowości, a następnie elementami retorycznymi w tekstach Müller. W analizie zostały krótko przedstawione różnice między dwoma narodami oraz językami, czyli między niemieckim a rumuńskim. Artykuł porusza także kwestię technik manipulacji stosowanych przez dyktaturę oraz perswazyjną siłę języka.

Czytaj artykuł: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/446/258

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 3 (2020), pt. Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness.

Redaktorka numeru: Anna M. Kiełbiewska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com.

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter