[Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”
[Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”

[Res Rhetorica] „Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej”

Komunikacja generyczna często jest „zbyt bezpieczna” – może okazać się nudna, a w konsekwencji zupełnie nieangażująca – zauważa dr Paweł Pawiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Stosowanie się do zasad fluent innovation czy jednoczesne komunikowanie point of difference i point of parity pozwalają nie tylko zaintrygować tym, co charakterystyczne i/lub inne, ale też wyeliminować ewentualne wątpliwości odbiorcy i zbudować/wzmocnić w nim przeświadczenie, że ma do czynienia z dobrą ofertą – realizując tym samym postulowane przez Dereka Thompsona (2017) „znajome zaskoczenia” (familiar surprises).

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji głównych podejść stosowanych w marketingu w odniesieniu do sugerowanego stopnia innowacyjności/konwencjonalności komunikacji perswazyjnej. Po zaprezentowaniu stanowisk skrajnych – uznających, że skuteczna komunikacja powinna być innowacyjna lub konwencjonalna – przedstawione zostały stanowiska pośrednie (wprowadzające koncept fluent innovation/płynnej innowacji oraz podział na punkty upodabniające oraz punkty różnicujące), a także możliwości ich teoretycznego i praktycznego rozwinięcia.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 4 (2021), pt. Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories.

Redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Kobylska

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter